Slotdag onderzoek Welbevinden op school

onderwijs

Het studiegebied onderwijs van VIVES Kortrijk zet dit jaar een onderzoek op touw over “Welbevinden op school”. Het is de bedoeling om de mentale gezondheid en verschillende aspecten van welbevinden bij kinderen in de basisschool en de eerste jaren van de secundaire school in kaart te brengen. Deze beschrijvingen worden dan gebruikt om verbanden na te gaan met bijvoorbeeld leerresultaten en stress.

Zowel eerstejaarsstudenten kleuteronderwijs en lager onderwijs van VIVES Kortrijk als secundaire scholieren zullen het onderzoek mee helpen uitvoeren. De resultaten worden voorgesteld op 8 mei 2019 tijdens een interactieve slotdag waarop al onze eerstejaarsstudenten alsook de secundaire scholieren aanwezig zullen zijn. Tijdens de slotdag willen we via een panelgesprek de resultaten samen overlopen en toelichten.

Panelgesprek met moderator Vincenzo De Jonghe:

  • Peter Dejonckheere: onderzoeker VIVES
  • Matthias Lefebvre: lector VIVES
  • Jasmien Porteman: lector VIVES
  • Leen Dendievel: actrice en schrijfster
  • Live muziek door de TiK-band

De slotdag vindt plaats op 8 mei 2019 in 't Forum van VIVES Kortrijk. We starten om 9.15 uur en het einde is voorzien om 11.30 uur. Je kunt de slotdag gratis bijwonen. Je stuurt een mail naar [email protected]

Deel dit via