Slotdag onderzoek cyberpesten

onderwijs

Elk jaar zet het studiegebied onderwijs van VIVES campus Kortrijk een grootschalig onderzoek op touw met de eerstejaarsstudenten studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs en met middelbare scholieren. Het onderzoeksthema voor dit academiejaarjaar betreft cyberpesten en kinderen.

Onderzoek wijst uit dat er de laatste jaren een sterke toename is van internetgebruik bij kinderen. Samen met dit internetgebruik is ook het pestgedrag op internet toegenomen. Met het onderzoek zullen we proberen na te gaan in welke mate cyberpesten zich voordoet en wat de effecten daarvan zijn.

De resultaten worden voorgesteld aan alle deelnemende studenten en middelbare scholieren op een interactieve slotdag op woensdagvoormiddag 25 april 2018 in 't Forum van VIVES campus Kortrijk. Via een panelgesprek worden de resultaten besproken. De moderator is Vincenzo De Jonghe.

Programma

  • Welkomstwoord door Noël Selis, studiegebieddirecteur VIVES Onderwijs
  • Presentatie onderzoeksresultaten door Shane Vermeersch, docent VIVES Onderwijs Kortrijk
  • Getuigenis door William Boeva
  • Aanpak pestgedrag op school door Jan Depraetere, directeur VBS Sint-Lodewijk Deerlijk
  • De rol van stress en emoties bij cyberpesten door Sara Erreygers, doctoraatsstudent Universiteit Antwerpen
Deel dit via