Lezing In Search of Humanity: Bénédicte Lemmelijn

Mag een Bijbelwetenschapper wel iets zeggen over God? Of houdt hij zich beter bij de tekst? En kan een exegeet eigenlijk wel tegelijkertijd terdege kritische wetenschapper zijn en toch gelovige blijven? “Hoe en wat gelooft u dan nog, als Bijbelwetenschapper?” Het is een vaak gestelde vraag...

Hoe en wat gelooft u nog als Bijbelwetenschapper?

Tegen de achtergrond van een korte schets van de stand van zaken met betrekking tot de kritische studie van de Bijbel, biedt deze lezing een persoonlijk getuigenis van het feit dat een rationeel-kritische Bijbelwetenschapper wel degelijk ook gelovig mens kan zijn. Dat het hierin gaat om een zoekend en voortdurend evoluerend proces, dat overigens in de blootstelling aan publiek uiterst broos en kwetsbaar kan worden, is een evidentie. Echter, het bewustzijn van dit gegeven mag en zal de authenticiteit ervan, precies in al haar zoeken en tasten, niet en geenszins inperken. De ondertitel, een broos en eerlijk antwoord, staat er niet voor niets.Mag een Bijbelwetenschapper wel iets zeggen over God? Of houdt hij zich beter bij de tekst? En kan een exegeet eigenlijk wel tegelijkertijd terdege kritische wetenschapper zijn en toch gelovige blijven? “Hoe en wat gelooft u dan nog, als Bijbelwetenschapper?” Het is een vaak gestelde vraag...

Tegen de achtergrond van een korte schets van de stand van zaken met betrekking tot de kritische studie van de Bijbel, biedt deze lezing een persoonlijk getuigenis van het feit dat een rationeel-kritische Bijbelwetenschapper wel degelijk ook gelovig mens kan zijn. Dat het hierin gaat om een zoekend en voortdurend evoluerend proces, dat overigens in de blootstelling aan publiek uiterst broos en kwetsbaar kan worden, is een evidentie. Echter, het bewustzijn van dit gegeven mag en zal de authenticiteit ervan, precies in al haar zoeken en tasten, niet en geenszins inperken. De ondertitel, een broos en eerlijk antwoord, staat er niet voor niets.

Bénédicte Lemmelijn

Bénédicte Lemmelijn (1969) werd, als voormalig Aspirant en later Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO-V), in 2003 benoemd tot Professor Oude Testament in de onderzoekseenheid Bijbelwetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven (België). Zij leidt er het Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek, en is er tevens vicedecaan Internationalisering.

Sedert 2008 is zij eveneens aangesteld tot Research Associate aan de Faculty of Theology of the University of the Free State in Bloemfontein (Zuid-Afrika) en in 2011 werd ze verkozen tot lid van het Executive Committee van de International Organisation for Septuagint and Cognate Studies (IOSCS). Zij is ook lid van het expertpanel voor theologie en religiewetenschappen in het FWO. Naast verschillende monografieën, publiceerde zij in internationaal gereviewde vakliteratuur wetenschappelijke bijdragen over de redactie- en tekstkritiek van het Oude Testament en is zij betrokken in verschillende internationale onderzoeksprogramma's.

Verder verschenen van haar hand ook verscheidene boeken voor een breder publiek, alsook een kinderboek. Al heel wat jaren publiceert ze de rubriek ‘bijbel en bezinning’ in het tijdschrift Ezra van de Vlaamse Bijbelstichting en sinds begin 2015 is ze ook vaste columniste bij het weekblad Tertio. Voor de jaren 2017 en 2018 werd ze verkozen tot stadsdichter van Zoutleeuw.

Lezing

Dit is een lezing in de reeks In Search of Humanity. De lezing is gratis, maar aanmelden is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot uiterlijk tot de dag voor de lezing, of tot de maximumcapaciteit van de locatie bereikt is.

Deel dit via