Infosessie vernieuwde brugopleiding verpleegkunde voor werkgevers

gezondheidszorg

De brugopleiding verpleegkunde ondergaat momenteel een transformatie. Sinds academiejaar 2017-2018 bedraagt de brugopleiding verpleegkunde 150 studiepunten. Daarnaast zijn er ook inhoudelijk grote wijzigingen. Waar in het oude curriculum studenten zich konden oriënteren naar een bepaald domein (geriatrie, pediatrie, psychiatrie, sociale, ziekenhuis), zullen in het nieuwe curriculum alle studenten generiek worden opgeleid. 

De brugopleiding verpleegkunde in VIVES leidt op tot een Europees erkend diploma verpleegkunde. Dit houdt in dat je als brugstudent aan dezelfde diplomavoorwaarden moet voldoen als reguliere studenten verpleegkunde. Klinisch onderwijs is hier belangrijk onderdeel van. Gedurende de brugopleiding zal de brugstudent dan ook minimum 800 uur beroepspraktijk moeten aantonen.

Beroepspraktijk is een vorm van w​erkplekleren. Deze uren kunnen op de eigen werkplek gepresteerd worden. Is een student voor 50% of meer tewerkgesteld of rechtstreeks in een zorgrelatie, dan zal de student alle werkveldgerelateerde opdrachten op zijn eigen werkplek kunnen uitvoeren. De domeinspecifieke leerresultaten gekoppeld aan de bacheloropleiding verpleegkunde worden op deze manier afgetoetst door de hogeschool. In deze specifieke infosessie zullen we de vernieuwde brugopleiding toelichten op een interactieve manier met ruimte voor jouw inbreng.

De infosessie is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dit kan tot en met 18 april 2018. De infosessie vindt plaats in VIVES campus Roeselare (lokaal B 2.3). Na de infosessie wordt een drankje aangeboden. Je auto kun je gratis parkeren op de parkeerplaats in de Bollenstraat.

Inschrijvingen gesloten

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze activiteit.
Deel dit via