EVK-vrijstellingen aanvragen

Een EVK is een "eerder verworven kwalificatie". Doorgaans is dat een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat je een opleiding, studie of leertraject met goed gevolg hebt doorlopen.

EVK’s zijn formele studiebewijzen die je kunt gebruiken om vrijstellingen aan te vragen, op voorwaarde dat ze inhoudelijk aansluiten bij de opleiding die je aan onze hogeschool wil volgen. 

Aanvraagformulieren

Hieronder vind je van de verschillende opleidingen die je aan onze hogeschool kunt volgen een gids met concrete informatie hoe je vrijstellingen op basis van een EVK kunt aanvragen. Dat is per studiegebied en per campus een beetje anders, dus zorg ervoor dat je het juiste aanvraagformulier kiest.

Studiegebied biotechniek - Roeselare

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde - Brugge

Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde - Kortrijk

Studiegebied gezondheidszorg - Brugge

Studiegebied gezondheidszorg - Kortrijk

Studiegebied gezondheidszorg - Roeselare

Studiegebied industriële wetenschappen en technologie - Brugge en Oostende

Studiegebied industriële wetenschappen en technologie - Kortrijk

Studiegebied onderwijs - Brugge

Studiegebied onderwijs - Kortrijk - dagopleiding en werkplekleren

Studiegebied onderwijs - Kortrijk - banaba buitengewoon onderwijs

Studiegebied onderwijs - Torhout

Studiegebied onderwijs - afstandsonderwijs

Meteen je vrijstellingen opvragen

Studiegebied sociaal-agogisch werk - KortrijkBewarenBewaren