West-Vlaanderen voortrekker van CLIL: aanbod van vakken in een andere taal in secundair onderwijs

Frank Devos
lesklas.png

Vier West-Vlaamse partners starten een CLIL-Academy op voor leerkrachten. Een 20-tal secundaire scholen in West-Vlaanderen - van de 60 in heel Vlaanderen - startten immers recent of overwegen om binnenkort te beginnen met het aanbieden van een aantal vakken in een vreemde taal binnen de eerste, tweede en/of derde graad.

Concreet gaat dit bijvoorbeeld over geschiedenis (zaakvak) in het Frans (taalvak) of godsdienst in het Engels, Latijn in het Frans … De genoemde partners zijn de Pedagogische Begeleidingsdienst West-Vlaanderen, CVO Roeselare, CVO VIVO en het studiegebied onderwijs van hogeschool VIVES.

West-Vlaanderen is al jarenlang gangmaker van dit zogenaamde CLIL-onderwijs, wat staat voor Content and Language Integrated Learning. Verschillende West-Vlaamse onderwijspartners slaan nu de handen in elkaar om vanaf februari 2017 zowel de vereiste taalmodules Engels en Frans (C1) als de CLIL-didactiek aan te bieden. VIVES wil vanaf september 2017 dit pakket uitbreiden tot een postgraduaat CLIL. Het wordt een volwaardige opleiding tot CLIL-leerkracht/coördinator met de mogelijkheid om modules afzonderlijk op te nemen.

De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit leerkrachten (bachelors en masters) uit zowel secundair als hoger onderwijs die een zaakvak in een vreemde taal (willen) geven. Ook voor beleidsondersteuners en directies biedt deze opleiding een absolute meerwaarde. Het breed spectrum en het modulair karakter van het aanbod staan garant voor een flexibel traject.

Vier trajecten

CVO Roeselare biedt een taalcomponent Engels en Frans aan. Die wordt in een verkort traject van 80 lestijden georganiseerd. Er wordt gewerkt via blended learning, waardoor de ondersteunende kennis vooral thuis wordt verworven. De mondelinge taalvaardigheden worden geoefend tijdens contactmomenten. 

CVO VIVO Kortrijk biedt de module CLIL-concept en didactiek basis aan. De CLIL-didactiek wordt gaandeweg en geïntegreerd aangeboden terwijl gastcolleges zorgen voor een hands-on aanpak. Er wordt vertrokken vanuit concepten en een theoretisch kader, wat wordt gekoppeld aan een CLIL-bad, activerende werkvormen, taalontwikkelend lesgeven, taalgericht vakonderwijs, ICT-integratie, evaluatiemethoden, coöperatief leren en binnenklasdifferentiatie. 

De lerarenopleiding van Hogeschool VIVES biedt twee modules aan. Enerzijds de module verdieping in de specifieke didactische aanpak van CLIL, waarin je de nodige bagage wordt aangereikt om kwalitatieve CLIL-lessen te ontwikkelen. Daarbij wordt geopteerd voor een praktische aanpak waarbij je antwoorden krijgt op vragen zoals: Hoe pas ik mijn cursusmateriaal aan? Wat zijn de specifieke eisen voor een goede lesopbouw? Hoe verwerk je taaltips? Op welke manier pak je de evaluatie aan?

Daarnaast biedt VIVES ook CLIL-management aan, met een focus op de implementatie van CLIL in de concrete schoolpraktijk. Beleidsondersteunende inzichten en strategische competenties om samen met een schoolteam CLIL te implementeren en te begeleiden worden aangereikt en ingeoefend.

Deel dit via