Toelatingsvoorwaarden Engelstalige bachelor-na-bacheloropleidingen

Je kunt je inschrijven voor een Engelstalige bachelor-na-bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarden. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in the kunnen schrijven voor een Engelstalige bachelor-na-bacheloropleiding: 

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's uit België

Voor kandidaat-studenten met een diploma uit België gelden de zelfde diplomavoorwaarden als voor een Nederlandstalige bachelor-na-bacheloropleiding.

Diploma's uit het buitenland

Voor kandidaat-studenten met een diploma behaald binnen of buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zal de equivalentie van het behaalde diploma eerst bepaald worden door de toelatingscommissie.

2. Taalvoorwaarde

Kandidaat-studenten voldoen aan de taalvoorwaarden als ze de minimumscore (taalniveau B2) behaald hebben op één van de volgende internationale erkende taaltesten:

• International English Language Testing System (IELTS) min. 6.0
• Duolingo English Test min. 105
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (institution code: C314) min. 79
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) CBT (institution code: C314) min 213
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) PBT (institution code: C314) min. 550
• Test of English for International Communication (TOIC) Listening 490 + Reading 455 + Speaking 200 + Writing 200
• ACT English 20 + Reading 20    
• SAT Reasoning Test Critical Reading 500 + Writing 500
• C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE) Grade A, B or C
• C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English, CPE) Grade A, B or C

Uitzonderingen:

Kandidaat-studenten die een diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben in Vlaanderen of Nederland.

Kandidaat-studenten die een Engelstalig diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben, op voorwaarde dat het diploma behaald is aan een instelling van één van de landen uit de Inner Circle: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada (behalve Quebec), Ierland, de Caribische eilanden en Zuid-Afrika.

Engelstalige bachelor-na-bacheloropleidingen