Toelatingsvoorwaarden Engelstalige bacheloropleidingen

Je kunt je inschrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarden. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding: 

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's uit België

Voor kandidaat-studenten met een diploma uit België gelden dezelfde diplomavoorwaarden als voor een Nederlandstalige bacheloropleiding.

Diploma's uit het buitenland

Voor kandidaat-studenten met een diploma behaald binnen of buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zal de equivalentie van het behaalde diploma eerst bepaald worden door de toelatingscommissie.

Kandidaat-studenten met een diploma uit het buitenland die willen studeren in VIVES dienen volgende documenten te bezorgen aan de toelatingscommissie:

  • Een kopie van je behaalde en gelegaliseerde diploma’s (meer informatie over de legalisatie van documenten vind je hier).
  • Een officiële vertaling van je diploma’s in één van de drie landstalen van België (Nederlands, Frans of Duits) of in het Engels, indien het originele diploma niet in één van deze talen is opgesteld.

2. Taalvoorwaarde

Kandidaat-studenten voldoen aan de taalvoorwaarden als ze de minimumscore (taalniveau B2) behaald hebben op één van de volgende internationaal erkende taaltesten:

• International English Language Testing System (IELTS) min. 6.0
• Duolingo English Test min. 105
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (institution code: C314) min. 79
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) CBT (institution code: C314) min 213
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) PBT (institution code: C314) min. 550
• Test of English for International Communication (TOIC) Listening 490 + Reading 455 + Speaking 200 + Writing 200
• ACT English 20 + Reading 20
• SAT Reasoning Test Critical Reading 500 + Writing 500
• C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE) Grade A, B or C
• C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English, CPE) Grade A, B or C

Uitzonderingen:

  • Kandidaat-studenten die een diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben in Vlaanderen of Nederland.
  • Kandidaat-studenten die een Engelstalig diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben, op voorwaarde dat het diploma behaald is aan een instelling van één van de landen uit de Inner Circle: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada (behalve Quebec), Ierland, de Caribische eilanden en Zuid-Afrika. 

Engelstalige bacheloropleidingen