Toelatingsvoorwaarden educatieve graduaatsopleidingen

Je kunt je inschrijven voor een educatieve graduaatsopleiding als je voldoet aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een ervaringsvoorwaarde en een taalvoorwaarde. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een educatieve graduaatsopleiding:

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's uit België

 Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen: 

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Diploma's uit andere landen

Kandidaat-studenten met een diploma uit het buitenland die willen starten met een educatieve graduaatsopleiding aan VIVES dienen volgende documenten te bezorgen aan [email protected]:

 • een kopie van je internationale identiteitskaart.
 • een kopie van je behaalde diploma’s, vertaald in één van de drie landstalen van België (Nederlands, Frans of Duits) of in het Engels. Vervolgens onderzoekt de toelatingscommissie of dit diploma toegang geeft tot een graduaatsopleiding bij VIVES. Bij inschrijving dien je het originele en gelegaliseerdediploma voor te leggen.
 • een kopie van je taalcertificaten, waarbij aangetoond wordt dat je voldoet aan de taalvoorwaarden. In VIVES bieden we Nederlandstalige educatieve graduaatsopleidingen aan. Niveau B2 van het Europees referentiekader is de ondergrens in functie van de taalvoorwaarden. Hierbij dien je één van de certificaten voor te leggen die bij de taalvoorwaarde beschreven worden.

Nadat de toelatingscommissie de nodige documenten heeft ontvangen vindt er een onderzoek plaats. Indien het resultaat positief is, zal er een academische brief van toelating worden uitgeschreven. Op basis van de academische brief van toelating kun je de verdere procedure aanvangen bij de Belgische ambassade van het land van je officiële verblijfplaats. Indien je officiële verblijfplaats niet in een EEA-land is, kan deze procedure tot zes maanden duren. Start dus tijdig aan deze procedure.

En wat als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden?

Als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden kan je deelnemen aan de toelatingsprocedure. Hiervoor neem je contact op met [email protected].

2. Ervaringsvoorwaarde

Om deel te nemen aan de educatieve graduaatsopleiding dien je ook te voldoen aan een ervaringsvoorwaarde. Die houdt in dat je:

 • Beschikt over drie jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied van jouw behaalde diploma.
 • Beschikt over vijf jaar aantoonbare ervaring in een ander vakgebied dan het vakgebied van jouw diploma.

Om je beroepservaring te laten geodkeuren en aldus je startbekwaamheid te verwerven neem je contact op met: [email protected].

3. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze taalattesten (B2) kunt voorleggen:

 • Niveau 5 bij ILT-KU Leuven/KUB/HUB/UGent/Linguapolis
 • Niveau 4 bij Universiteit Antwerpen
 • Richtgraad 3 van het CVO (Vantage Level)
 • ITNA-test (B2)
 • PTHO-test
 • Staatsexamen NT2
 • CNaVT (B2)

Indien je slaagde voor één schooljaar in een Nederlandstalige onderwijsinstelling, voldoe je ook aan de taalvoorwaarden.

Geen leerkredietvereiste

In tegenstelling tot voor een bacheloropleiding is voor een graduaatsdiploma geen leerkrediet vereist. 

Toelatingsproef

Indien je niet voldoet aan de diplomavoorwaarde om deel te nemen aan een graduaatsopleiding, kun je een toelatingsproef afnemen die toegang kan geven tot de educatieve graduaatsopleiding.

Op volgende data wordt de toelatingsproef georganiseerd:

 • Woensdag 26/08 (9u-12u) - Campus Kortrijk - gebouw HWB (Hantal) - lokaal 2.12 en 2.13
 • Maandag 07/09 (9u-12u) - Campus Kortrijk - gebouw HWB (Hantal) - lokaal 61.06
 • Maandag 07/09 (13u-16u) - Campus Kortrijk - gebouw HWB (Hantal) - lokaal 61.06
 • Dinsdag 15/09 (9u-12u) - Campus Brugge - lokaal B106

Inschrijven kan via www.toelatingsonderzoek.be. Je kan er de gewenste datum en gewenste locatie selecteren. Het maakt niet uit op welke hogeschool je de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen aflegt. Deze proef is Vlaanderenbreed dezelfde. Indien je slaagt voor de toelatingsproef, kan je met het toelatingsattest in alle Vlaamse hogescholen inschrijven. Op de website kan je ook een informatiebundel downloaden. Neem deze zeker grondig door voor het afleggen van de proef.