Oog in wereldkaart

transnational social work

interdisciplinair traject transnationaal werk aan VIVES Zuid

Als sociale professional kom je binnen dit traject in contact met verschillende niet-westerse perspectieven op transnationale thema’s zoals sociale ongelijkheid, conflict, migratie en klimaatverandering

We hebben nood aan verschillende referentiekaders
Rij vliegers in verschillende kleuren in licht bewolkte hemel

Als sociale professional kijk je vanuit je referentiekader naar sociale uitdagingen.  Omdat veel van die uitdagingen landsgrenzen overschrijden, is het noodzakelijk om ook andere perspectieven in rekening te brengen.

In de praktijk merken we dat het steeds moeilijker wordt om relevante antwoorden te bieden op sociale uitdagingen waar onderdrukte en minderheidsgroepen mee geconfronteerd worden. Dit keuzetraject laat je kennismaken met stemmen, methoden en praktijken van over heel de wereld, waardoor je inclusiever en democratischer in het werkveld zal staan.

Het leren van niet-westerse perspectieven sluit aan bij de wereldwijde beweging van dekolonisering van onderwijs en sociale praktijken in de samenleving.

Wat leer ik in deze opleiding?

Thema’s die in dit traject behandeld worden zijn:

 • Dekolonisatie;
 • Postkoloniale praktijken voor het werken met migranten;
 • Conflict en (neo-)koloniale vredesopbouw;
 • Socio-ecologische transities.

Gelinkt aan elk van deze onderwerpen komen filosofische perspectieven aan bod.  Stemmen van over de gehele wereld met aandacht voor onderdrukte stemmen brengen hun perspectief op deze thema’s. Methodieken en paktijken van bij ons en elders in de wereld inspireren ons tot slot om met de thema’s aan de slag te gaan in het werkveld.

De doelstellingen van dit keuzetraject zijn de volgende:

 • Je staat stil bij je eigen referentiekader, hoe dit verschillend kan zijn van anderen en hoe dit een impact kan hebben in het werkveld.
 • Je ontwikkelt inzichten in (neo-)koloniale processen (waaronder  racisme en discriminatie, sociale ongelijkheden etc). Staat stil bij hoe dit nog steeds een impact heeft op hedendaagse mondiale vraagstukken en je krijgt inzichten in mogelijke alternatieven.
 • Je leert hoe je als sociale professional concreet kan bijdragen aan processen van verandering vanuit het perspectief van dekolonisering.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een meer open attitude, waarbij je verschillende perspectieven exploreert en een meer genuanceerd beeld over transnationale thema’s ontwikkeld.  

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt tijdens je studie.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). 

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Vakken en praktijk

 • Social philosophy of the commons (3 ECTS)
 • Contemporary challenges in transnational social work – voices from around the world (5 ECTS)
 • Transnational policy, organizations and civil society (5 ECTS)
 • Becoming actors in a transnational context (5 ECTS)
 • Community Based participatory research - project work – (12 ECTS)

Het exacte inhoud per opledingsonderdeel vind je in de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de verzameling van studiepunten oftewel leerkrediet. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). 

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

 Quote signs

‘Waarom is mijn curriculum zo wit’
Dekoloniseer! Vul je kennis aan met Niet-Westerse kennis.

This study in short

Field of study

Way of study

Studyroute

Amount of credits

Where can I study this?

Startmomenten

Language of education