Our society is constantly evolving. It is therefore important to be able to detect wishes and needs at close quarters. This is often only possible through good interaction and cooperation between different stakeholders, because innovation occurs at crossroads, we at VIVES are convinced of that.

VIVES has several labs that are engaged in practical scientific research within current themes. A typical feature of these labs is that they are easily accessible. The various VIVES labs are places to develop new products or services in co-creation with teachers, students and researchers. Depending on your question, this can be done for free with students or for a fee with researchers. 

The labs offer a place for services and research and educational activities. Experimentation, co-creation and dialogue are central to the labs. You can find the latest technologies or trends and discover what they can do for you. You can test or optimise things. In this way, different stakeholders can deepen and broaden their expertise.

Foodlab
FoodLab

‘We care for food.’ Het FoodLab ademt voeding en gezondheid. In het FoodLab vind je de mensen, de kennis en de infrastructuur om je ideeën vorm te geven.

DroneLab

VIVES DroneLab, a research facility of VIVES University of Applied Sciences in Ostend, Belgium, is a key institution for development of sustainable drone applications.

Stimulhome
sTimul

sTimul is een zorgethisch lab dat zorgverleners, leidinggevenden en studenten uit de zorg- en welzijnsorganisaties het perspectief van zorgontvangers laat verkennen. Dit doen we aan de hand van prikkelende ervaringsgerichte methodieken.

Zorglab
ZorgLab

In het ZorgLab kan je terecht met alle vragen en ideeën op vlak van gezondheidstechnologie. Je vindt er de mensen, de kennis en de infrastructuur om jou verder te helpen.

gezelschapsspel
SpellenLab

Het SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. Onze aandacht gaat vooral naar het onderwijs en de zorgsector.

Simlab
SimLab

SimLab ondersteunt zorgverleners om te blijven evolueren door middel van hoogtechnologische simulaties die de hulpverlener in een levensechte omkadering het werkveld leren kennen of situaties kunnen inoefenen.

Maaklab
MaakLab

MaakLab is een inspirerend atelier waar volop wordt ingezet op co-creatie, de ontwikkeling van technische competenties én innovatie.

Livelab
LiveLab

Binnen het LiveLab gaat VIVES aan de slag met studenten, docenten, professionals, en inwoners van Vlaamse gemeenten en steden. In deze real-life setting creëert VIVES een vernieuwde leer- en werkomgeving waarin interdisciplinaire samenwerking centraal staat.

Dronelab
DroneLab

VIVES DroneLab is een belangrijk kenniscentrum voor de ontwikkeling van duurzame dronetoepassingen. Het Dronelab is gevestigd aan VIVES Oostende VLOC.

Biolab
BioLab

BioLab is een biotechnisch laboratorium op de campus van VIVES Roeselare waar onderwijs en onderzoek sterk verweven zijn.