• Personeelswerk Vergadering

Vormingen op maat sociaal-agogisch werk

Vormingen op maat sociaal-agogisch werk

Organisaties kunnen een vraag richten naar het studiegebied sociaal-agogisch werk voor het ontwikkelen van een vorming op maat van de eigen medewerkers: praktijkgerichte vorming, training, studiedagen en het modereren van debatten over uiteenlopende thema's die aansluiten bij de expertise van docenten.

Wij zoeken in aansluiting op de concrete vraag de docent-vormingswerker met de best aansluitende kennis en ervaring en ondersteunen vanuit het studiegebied via een team van collega's.

Vormingsvoorbeelden

  • vorming rond oplossingsgericht hulpverlenen: Hoop en kracht als vertrekpunt voor een emancipatorische hulpverlening , aangeboden aan leidinggevenden en leerkrachten van DSKO-Antwerpen
  • vorming voor permanentiewerkers/ administratieve medewerkers van Familiehulp vzw:  'loyauteit: het spanningsveld tussen organisatie en klant'
  • opleiding peoplemanagement voor directies en middenkader (DPB)
  • groepsdynamica en mileutherapie als hanteerbare kaders binnen de residentiële jeugdzorg, voor vzw Kiosk Antwerpen
  • opleiding voor busbegeleiders van MPI's
  • opleiding kandidaten verkeersgetuigen
  • leadership bij de politie: opleiding 'transformationeel leiderschap' of het leiderschap van de toekomst (voor middenkader en management van politiezones West-Vlaanderen)
  • coachend leiderschap (5-daagse opleiding) voor medewerkers politiezones West-Vlaanderen

Dienstverlening

Het studiegebied biedt naast vorming op maat ook andere vormen van dienstverlening aan voor profit, socialprofit organisaties en overheden (OCMW, lokaal bestuur, provincie...). Zo doen wij aan :

  •  consulting, auditing, procesbegeleiding en onderzoek (vb. onderzoek naar opleidingsbehoeften van medewerkers, tevredenheidsmeting cliënten, verwerking en interpretatie van enquêtes, omgevings- en probleemanalyses...)
  • begeleiden van veranderingsprocessen, teamvorming en conflicthantering, supervisie (individueel of in groep) en intervisie vanuit een pragmatische aanpak en een probleemoplossende benadering.

Het studiegebied sociaal-agogisch werk is verbonden met het expertisecentrum sociale innovatie waar je terecht kunt met elke praktijkgerichte onderzoeksvraag relevant voor het sociaal-agogisch werk. 

Insurance and enrolment
Share on