• gestalttherapie.jpg

Postgraduaat in de gestaltpsychotherapie

Postgraduaat in de gestaltpsychotherapie aan VIVES Zuid in samenwerking met het IVC (Kortrijk)

Gestaltpsychotherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis...).

Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden. Gaandeweg leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven. Als therapeutische stroming situeert de gestaltpsychotherapie zich binnen de ervaringsgerichte, experimentele en existentiële richting.

De opleiding is ervarings - en praktijkgericht, met veel aandacht voor de persoonlijke groei:

  • ervaringsgericht: dat betekent dat je je eigen therapeutisch proces inzet als werkinstrument om de praktijk en de theorie van de gestaltvisie aan te leren.
  • praktijkgericht: vanaf de start van de opleiding krijg je via modelling en processing tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie te leren hanteren. Mensen die in hun beroep al therapeutisch bezig zijn, kunnen het geleerde dus op korte termijn toepassen.
  • persoonlijke groei: de kwaliteit van de therapeutische relatie is in de gestaltpsychotherapie van het hoogste belang. Daarom exploreer je als gestalttherapeut in opleiding voortdurend je eigen leertherapeutisch proces, zowel in de opleidingsgroep als individueel.
ivclogo.png
Hoe ziet het programma eruit?
Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?
Hoe kan ik me inschrijven?
Is deze opleiding officieel erkend?
Insurance and enrolment
Share on