• gesprek

Postgraduaat bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid

Postgraduaat bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid aan VIVES Zuid

Naast familiale bemiddeling vinden de meeste bemiddelingen plaats bij conflicten in organisaties. Het is daarom de moeite waard om te specialiseren in sociale bemiddeling. Specialisatie is noodzakelijk omdat arbeidsverhoudingen op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken hebben. Een succesvolle bemiddelaar in deze zaken dient daarom te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Ze kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de ruime organisatie. Denk onder andere aan overmatige stress, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening, ontslagvergoedingen en reputatieschade. Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van het bedrijf of de organisatie. Conflicten in organisaties kunnen zich voordoen tussen twee personen maar kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten tot zelfs een volledig team of afdeling. Een conflict kan ook een positieve uitwerking hebben: oud zeer opruimen, patstellingen doorbreken, nieuwe werkwijzen en oplossingen vinden. Het in redelijkheid eens worden, is altijd voor alle partijen beter. 

Het postgraduaat bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid gaat dieper in op de eigenheid van conflicten in organisaties, arbeidsrecht en bemiddeling, psychosociale risico’s, systemische diagnose van conflicten, bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, bemiddelen in teams en tussen groepen,…

Aanvraag voor accreditatie mogelijk bij de Orde der Vlaamse Balies (OVB), de Nationale Kamer der Notarissen (FBC) en de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders.

    Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?
    Hoe kan ik voor deze opleiding inschrijven?
    Wanneer organiseert VIVES deze opleiding?
    Insurance and enrolment
    Share on