• welbevinden.png
Interdisciplinair traject sociaal-agogisch werk

Interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals

Interdisciplinair traject welbevinden bij kinderen en professionals an VIVES Zuid i.s.m. het studiegebied onderwijs

Kinderen groeien op in een complexe wereld waarin de balans tussen presteren en welbevinden steeds vaker scheef komt te hangen. Kwetsbare kinderen hebben extra bagage die niet altijd opgemerkt wordt. Ook de professionals die met de kinderen werken (onderwijs, bijzondere jeugdzorg,...) voelen de druk toenemen, niet alleen bij de kinderen maar ook bij zichzelf. Goede zorg door professionals vereist immers zelfzorg.

Steeds meer beseffen we dat je goed in je vel voelen een voorwaarde is om goed te kunnen presteren en functioneren. In dit traject onderzoeken we de verschillende dimensies van welbevinden en ontdekken we wat we kunnen doen om welbevinden te verhogen. Bij kinderen maar ook bij professionals. We gaan na hoe we in de dagelijkse realiteit een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen die op ons afkomen. De vragen die we ons stellen zijn de volgende: Wat is welbevinden? Wat beïnvloedt ons welbevinden? Wat zijn beschermende en risicofactoren op individueel niveau (veerkracht, coping...? Wat zijn beschermende en risicofactoren op relationeel niveau (pestsituaties, groepsdynamieken...)? Wat zijn beschermende en risicofactoren op omgevingsniveau (kinderen in armoede, in moeilijke gezinssituaties...)?

Welke signalen van on-welbevinden kan je herkennen bij jezelf en bij anderen? Op welke manier kan je het welbevinden bij kinderen bevorderen? Hoe kan je zelf als professional jouw welbevinden bewaken en verhogen? Na dit traject heb je inzicht in je eigen welbevinden en heb je handvaten om aan de slag te gaan met het welbevinden van kinderen. Stap voor stap realiseren we samen een maatschappij waarin welbevinden van kinderen voorop staat.

Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.

Any questions?I'd love to help you!Elien Lamotemail me
Get the brochure