• vluchtelingen.png
Interdisciplinair traject sociaal-agogisch werk

Interdisciplinair traject migratie en intercultureel werken

Interdisciplinair traject migratie en intercultureel werken aan VIVES Zuid

We worden vandaag overspoeld met nieuwe vluchtelingenstromen. Is het fenomeen migratie echt zo nieuw? Worden we inderdaad overspoeld door vluchtelingen? Hoe komt het dat we het zo moeilijk hebben om hiermee om te gaan? Hoe zit het eigenlijk met ‘staten’ en ‘grenzen’ en onze veiligheid? Is (samen)werken met migranten iets aparts en kunnen we hiermee een verschil maken?

We horen in de media voortdurend berichten over migratie en de maatschappelijke gevolgen ervan. Dit kleurt ons denken en roept vragen op. Om deze vragen te beantwoorden, is het belangrijk dat we zicht krijgen op migratie als internationaal fenomeen. We staan stil bij maatschappelijke problemen maar tegelijk moeten we ook zicht hebben op de gevolgen van deze migratie-achtergrond voor de betrokkenen zelf en de omgeving waarin ze terecht komen.

In dit interdisciplinaire traject bekijken we dit fenomeen vanuit verschillende invalshoeken. We gaan op zoek naar krachtgerichte handvaten om als intercultureel werker op professionele wijze mensen bij te staan. Je maakt je een aantal  methoden eigen en wordt ondergedompeld in de praktijk. Dit traject helpt je dan ook deze doelgroep beter te begrijpen. Dit is nuttig in een hulpverlenende, zorgende of onderwijzende rol. Maar ook wie meer beleidsondersteunende functies beoogt, zal door dit traject in staat zijn het beleid intercultureler te maken.

Onderwijskundige aanpak

Dit interdisciplinaire traject omvat 30 studiepunten en wordt gevolgd van februari tot juni in het laatste jaar van een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES, in het laatste bachelorjaar van een andere opleiding als je daar toestemming voor krijgt of na een sociaal-agogisch of ander relevant diploma.

Je krijgt niet enkel theoretische denkkaders en inzichten mee, maar er is ook aandacht voor het methodisch werken. Je doet ervaring op door mee te werken aan een concreet project in het werkveld. Je kan even letterlijk ‘emigreren’ over de grenzen heen door het volgen van een lezingen en studie- aanwezigheid in het buitenland. 

Programma

  • migratie en (internationale) maatschappelijke tendensen (5 sp)
  • superdiversiteit: methoden voor de praktijk (5 sp)
  • intercultureel werken (5 sp)
  • actuele maatschappelijke uitdagingen (3 sp)
  • bachelorproef (12 sp) 
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.

Any questions?I'd love to help you!Miranda Poezemail me
Get the brochure