• zorgschool.png

Postgraduaat zorgleraar

Postgraduaat zorgleraar aan VIVES Noord

Zorg staat hoog op de agenda van elke basisschool. De ondersteuning die het overheidsbeleid hiervoor heeft uitgebouwd, zorgt voor grote maatschappelijke verwachtingen. Je merkt al gauw dat je heel wat expertise nodig hebt om de zorgfuncties in je team op te nemen.

In het postgraduaat zorgleraar wordt vooral toegespitst op specifieke kennis van zorgvragen en manieren om hierop in te spelen en te anticiperen. Het gaat dan over handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek en het kind met zorgvragen in diverse perspectieven: cognitieve onderwijsnoden (lezen, wiskunde, spelling), psychomotorische onderwijsnoden, sociaal-affectief-dynamische onderwijsnoden en gedrags- en werkhoudingsmoeilijkheden.

De opleiding wordt ingericht als onderdeel van de banaba zorgverbreding en remediërend leren. De opleiding loopt gedurende één academiejaar (telkens op woensdagnamiddag).  Als je de smaak te pakken krijgt en toch de volledige bachelor-na-bacheloropleiding wil volgen, worden alle reeds gevolgde opleidingsonderdelen van het postgraduaat vrijgesteld.

Alle vakken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd en worden afgesloten met een creditbewijs, als de bijhorende praktijkopdracht met voldoende resultaat werd afgerond. De opleiding leidt tot het getuigschrift postgraduaat zorgleraar. 

Let wel: de functie van zorgleraar is gekoppeld aan het ambt 'leraar'. Wie geen diploma van leraar heeft, zal het dus moeilijker hebben om als zorgleraar aan de slag te kunnen. Desondanks kunnen ook deze studenten inschrijven voor de opleiding, uit persoonlijke interesse, als verdieping of in het kader van andere functies, zoals ondersteuner in een ondersteuningsnetwerk.

STARTDAG: woensdag 8 september 2021 om 14 uur in VIVES campus Brugge. 

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Hoelang doe ik over deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Kan ik vrijgesteld worden voor sommige onderdelen?
Ik heb geen diploma van leraar maar heb wel interesse in de opleiding
Insurance and enrolment
Share on