• Middelbaar Groepswerk

Postgraduaat CLIL

Postgraduaat CLIL voor leerkrachten aan VIVES Zuid

West-Vlaanderen is al jaren gangmaker wat CLIL-onderwijs (Content and Language Integrated Learning) betreft. Steeds meer scholen secundair onderwijs beslissen om CLIL in hun aanbod op te nemen.

Voor het tweede opeenvolgende jaar bieden we zowel de vereiste taalmodules Engels of Frans als opleidingen in de CLIL-didactiek en CLIL-coördinator aan. De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit leraren (bachelors en masters) uit zowel secundair als hoger onderwijs die een zaakvak in een vreemde taal (willen) geven. Ook voor beleidsondersteuners en directies biedt deze opleiding een grote meerwaarde. 

Dit programma is een unieke samenwerking tussen CVO Miras, CVO Roeselare, CVO VIVO, KU-Leuven, VIVES studiegebied onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Regio West-Vlaanderen: zo slagen we erin inhoudelijke expertise en ervaring te koppelen aan goede contacten met CLIL- en andere scholen. Daardoor kunnen we goed doordachte en op de praktijk afgestemde modules aanbieden.  

Programma

Het totale pakket bestaat uit 5 onderdelen:

 • de taalcomponent
 • CLIL-concept en didactiek (basis)
 • CLIL-didactiek (verdieping)
 • CLIL-praktijk
 • CLIL-coördinator

De modules kunnen apart gevolgd worden. Deze vier modules samen leiden tot een postgraduaat van 21 studiepunten. 

Taalcomponent

De taalcomponent Engels en Frans wordt in een verkort traject van 80 lestijden georganiseerd. Een C1 behalen is op deze manier een haalbare piste voor wie vertrekt vanuit een sterke B2. Elke cursist wordt dan ook vooraf getest op dit vereiste B2-taalniveau. Er wordt gewerkt via blended learning waardoor de ondersteunende kennis vooral thuis verworven wordt. De mondelinge taalvaardigheden (luisteren en spreken) worden expliciet geoefend tijdens de contactmomenten aan de hand van CLIL-didactiek. De klemtoon ligt op de onderwijsgerelateerde instructie- en vaktaal. Evaluatie gebeurt aan de hand van een permanente evaluatie met eindexamen.

 • 14 lesmomenten op vrijdagnamiddag aangeboden door CVO Miras. De lessenreeks wordt twee maal aangeboden (eerste + tweede semester).
 • Locatie: VIVES campus Kortrijk
 • Bijkomende informatie: [email protected]

Wie reeds C1 behaalde, kan worden vrijgesteld. Ben je een vaardig taalgebruiker en vermoed je dat jouw taalniveau aan de C1-vereisten voldoet? Neem dan contact op met het Sint-Lodewijkscollege in Brugge ([email protected]). Daar kan je zonder voorafgaande lessen het examen afleggen om je C1-certificaat te behalen.

CLIL-concept en didactiek (basis)

De CLIL-didactiek wordt gaandeweg en geïntegreerd aangeboden en gastcolleges zorgen voor een hands-on aanpak. We vertrekken vanuit concepten en een theoretisch kader en koppelen dit aan een CLIL-bad, activerende werkvormen, taalontwikkelend lesgeven, taalgericht vakonderwijs, ICT-integratie, coöperatief leren en binnenklasdiffertentiatie. De evaluatie verloopt geïntegreerd en permanent. 

 • 5 sessies op woensdagnamiddag van 15.45 tot 18.00 uur. De eerste sessie vindt plaats op 26 september 2018. 
 • Locatie: VIVES campus Torhout

CLIL-didactiek (verdieping), CLIL-praktijk en CLIL-coördinator

Bovenop het globale concept en de basisdidactiek van CLIL is een verdieping in de specifieke didactische aanpak een meerwaarde. De docenten geven je de nodige bagage om kwalitatieve CLIL-lessen te ontwikkelen 

In CLIL-didactiek (verdieping) wordt dieper ingegaan op de specifieke vakdidactische aspecten van deze onderwijsvorm. We leggen het accent op evaluatie en de ondersteuning van IT bij activerende werkvormen. We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij we theoretische inzichten koppelen aan good practices en toepassen in microteaching en praktijkvorming.

In CLIL-praktijk starten we met het uit- en bijwerken van lesmateriaal. Door observatiestage en oefenmomenten laten we je kennismaken met het werkveld en krijg je de kans om jouw CLIL- vaardigheden in praktijk te brengen. 

De module CLIL-coördinator focust op de implementatie van CLIL in de concrete schoolpraktijk. Hij biedt een meerwaarde voor directies die wensen te starten met CLIL of al gestart zijn, maar is ook bedoeld voor CLIL-leraren die hun directie ondersteunen in het CLIL-beleid en de kwaliteitsvolle uitbouw daarvan. We reiken je beleidsondersteunende inzichten en strategische competenties aan om samen met een schoolteam CLIL te implementeren, te begeleiden en te monitoren. Wat zijn de concrete aanwijzingen voor een goed CLIL-beleid en hoe bouw je dat verder uit op school? Op welke manier implementeer je CLIL op jouw school? 

 • CLIL-didactiek (verdieping): 5 sessies op woensdagnamiddag van 15.45 tot 18.00 uur. De eerste sessie vindt plaats op 7 november 2018 (laatste sessie 5 december 2018).
 • CLIL-praktijk: inleidende sessie op 13 februari 2019 van 15.45 tot 18.00 uur. Naast een algemene sessie organiseren we observatie- en oefenmomenten in secundaire scholen die jouw vak in CLIL aanbieden.
 • CLIL-coördinator: 4 sessies op woensdagnamiddag van 15.45 tot 18.00 uur. De eerste sessie vindt plaats op 13 maart 2019. In het kader van de lessen bezoeken we ook het Elde College in Schijndel, Nederland, voortrekker op het vlak van meertalig onderwijs.
 • Locatie: VIVES campus Torhout
 • Inschrijvingsgeld per module: 120 euro
Waar kan ik met dit diploma aan de slag?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Insurance and enrolment
Share on
595 euro (voor alle modules)
Any questions?I'd love to help you!Hannelore Simpelaere+32 471 05 30 69
mail me
Get the brochure