• Onderwijs
  • wiskunde.png
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak wiskunde

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak wiskunde aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Een grondige beheersing van de leerstof die je later zult onderwijzen, vormt de leidraad van de hele theoretische opleiding. Zowat het hele leerstofpakket van de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs komt aan bod. Uiteraard wordt die leerstof verrijkt met extra leerstof. Zo krijg je de kans dieper over de verschillende axioma's, definities, stellingen … na te denken. De vaak netelige vragen die de leerlingen je later zullen stellen, bewijzen dat dat niet overbodig is. Ook de geregelde vernieuwing van de leerplannen, waarbij soms 'nieuwe' onderwerpen worden ingevoerd, vragen een meer dan elementaire kennis van de leerstof van het secundair onderwijs.

Het is goed dat je via je studie geconfronteerd wordt met het relatieve karakter van vele dingen. In de lessen wiskunde van onze opleiding krijg je daartoe voldoende kansen. Auteurs van leerboeken bouwen een theorie niet altijd op een zelfde manier op. Formuleringen van axioma's, definities en stellingen kunnen grondig verschillen. Ook afspraken omtrent notaties en benamingen zijn dikwijls afhankelijk van het leerboek. Aan het einde van de opleiding moet je voldoende wiskundige persoonlijkheid verworven hebben om hiermee op een correcte manier om te gaan.

Vanaf de eerste opleidingsfase is er aandacht voor de wiskundedidactiek die er op gericht is te boeien, te laten nadenken, overleg mogelijk te maken, problemen op te lossen en stapsgewijs een wiskundig denkkader en inzicht te helpen opbouwen.  De verschillende deelaspecten en deelactiviteiten van het lesgeven worden onderscheiden, toegelicht en ingeoefend. Wat hebben de leerlingen geleerd in het basisonderwijs? Hoe noteer ik op een efficiënte manier een bewijs in meetkunde? Welke spellen kan ik gebruiken in een wiskundeles? Welke leerstof moet ik geven in het beroepsonderwijs? Op welke manier gebeurt dat daar? Deze en vele andere vragen worden in de loop van de opleiding beantwoord. Je leert niet alleen bordschema's maken, maar ook de digitale didactiek komt aan bod. Zo ben je goed voorbereid op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de wiskundeles.

Met welke onderwijsvakken kan ik wiskunde combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik wiskunde combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurts+32 498 61 97 26
mail me
Any questions?I'd love to help you!Marleen Lefebre+32 50 23 10 30
mail me
Get the brochure