• Socio-cultureel Mime
  • cultuur.png
  • museum.png
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Onderwijsvak project kunstvakken

Bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak project kunstvakken aan VIVES Noord

Je maakt jongeren vertrouwd met de taal van kunst en cultuur en leert kunstzinnige projecten opzetten voor diverse doelgroepen. Een waaier aan invalshoeken biedt je de mogelijkheid om educatieve aspecten van het werken met beeld, drama, muziek, beweging en media te verkennen.

Project kunstvakken bestaat uit drie delen:

  • een kunsttheoretisch deel waarin je actief leert nadenken over kunst en een stevige basis krijgt in het beschouwen ervan. Niet alleen de beeldende kunsten maar ook theater, woord, muziek en dans komen aan bod. Je verkent de kunsten met aandacht voor de eigenheid van de verschillende disciplines,markante kunstenaars en belangrijke periode maar gaat ook thematisch in op de onderlinge samenhang.
  • een kunstpraktijkgedeelte waarin je de verschillende kunstzinnige disciplines op een actieve manier verkent, beleeft en onderzoekt. Dit doen we vanuit zeer brede aanpak via de vier kunsteducatieve werkvormen: reflectief werken (nadenken over de eigenheid van elke artistieke taal en het bespreken van de domeineigen parameters), receptief werken (bezoek aan theater, musea, hedendaagse kunstbeleving), actief werken (zelf uitvoeren van opdrachten, ruimte voor experimenteren) en productief werken (een eigen creatie, product creëren) in elk van de aangeboden domeinen. Project beeldende kunsten laat je kennismaken met beeldende kunsten, ‘materialen en technieken’ en de beeldaspecten.  Binnen project theater en woord maak je actief kennis met de theaterterminologie, met dramatische inzichten en vaardigheden en met actueel theater. Je leert werken met poëzie en literaire teksten en hoe je kinderen en jongeren bij literatuur kan betrekken. In project muziek en dans verken je de muzikale parameters en de danselementen, beleef je muziekwerkvormen, leer je luisteren naar muziek en kijken naar (hedendaagse) dans.
  • een kunstdidactisch deel waarin de didactiek en methodiek van kunsteducatie centraal staan. Je ontwikkelt een eigen visie rond kunsteducatie (begrippen, belang, voorwaarden, …), leert creatieve processen begeleiden, maakt kennis met de mogelijkheden binnen de brede culturele omgeving en leert kunstzinnige projecten opzetten binnen en buiten het onderwijs.
Met welke onderwijsvakken kan ik project kunstvakken combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik project kunstvakken combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Get the brochure