• Socio-cultureel Mime
  • cultuur.png
  • museum.png
Educatieve bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Onderwijsvak project kunstvakken

Educatieve bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak project kunstvakken aan VIVES Noord

Je maakt jongeren vertrouwd met de taal van kunst en cultuur en leert kunstzinnige projecten opzetten voor diverse doelgroepen. De waaier aan invalshoeken is heel divers. Zo kun je volop de educatieve aspecten van werken met beeld, drama, muziek, beweging en media verkennen.

Project kunstvakken bestaat uit drie delen: een kunsttheoretisch deel, een kunstpraktijkgedeelte en een kunstdidactisch deel.

Kunsttheorie

In het kunsttheoretische deel leer je actief nadenken over kunst en een stevige basis krijgt in het beschouwen ervan. Niet alleen de beeldende kunsten maar ook theater, woord, muziek en dans komen aan bod. Je verkent de kunsten met aandacht voor de eigenheid van de elke discipline. Je leert markante kunstenaars en belangrijke periodes kennen. Je gaat ook via thema’s in op de onderlinge samenhang.

Kunstpraktijk

In het kunstpraktijkgedeelte verken, beleef en onderzoek je actief de kunstdisciplines. De aanpak daarvoor is zeer breed en gaat via de vier kunsteducatieve werkvormen in elk van de aangeboden domeinen:

  1. reflectief werken: je denkt na over de eigenheid van elke artistieke taal en bespreekt de parameters die eigen zijn aan elk domein
  2. receptief werken: je bezoekt theater en musea voor hedendaagse kunst
  3. actief werken: je voert zelf opdrachten uit en krijgt ruimte om te experimenteren
  4. productief werken: je creëert een eigen creatie of product

Project beeldende kunsten laat je kennismaken met beeldende kunsten, de materialen en technieken die daarin gebruikt worden en de beeldaspecten. Binnen project theater en woord maak je actief kennis met de theaterterminologie, met dramatische inzichten en vaardigheden en met actueel theater. Je leert werken met poëzie en literaire teksten en hoe je kinderen en jongeren bij literatuur kan betrekken. In project muziek en dans verken je de muzikale parameters en de danselementen, beleef je muziekwerkvormen en leer je luisteren naar muziek en kijken naar (hedendaagse) dans.

Kunstdidactiek

In het kunstdidactisch deel staan de didactiek en methodiek van kunsteducatie centraal:

  • Je ontwikkelt een eigen visie rond kunsteducatie
  • Je leert creatieve processen begeleiden
  • Je maakt kennis met de mogelijkheden binnen de brede culturele omgeving
  • Je leert kunstzinnige projecten opzetten binnen en buiten het onderwijs
Met welke onderwijsvakken kan ik project kunstvakken combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik project kunstvakken combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Get the brochure