• cultuurschool.jpg
  • Kleuter Potlood
  • leerlingen.jpg
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Onderwijsvak plastische opvoeding

Bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak plastische opvoeding aan VIVES Noord

Ben je geïnteresseerd in kunst, ben je een creatief persoon en wil je graag met jongeren werken, dan kan de opleiding leraar plastische opvoeding een goeie optie zijn. Plastische opvoeding brengt je de artistieke en pedagogische basisvaardigheden bij om in alle richtingen van het secundair onderwijs plastische opvoeding (of aanverwante vakken) te kunnen geven.

We starten vanaf de basis en begeleiden de persoonlijke evolutie en vervolmaking. Er wordt geen uitzonderlijk talent verwacht  - hoewel dat zeker een plus is - maar wel de drang om inzicht, kennis en kunde te verwerven...

Thematische aanpak

In de atelierpraktijk wordt vanaf het eerste jaar een creatief proces op gang gebracht. We werken thematisch vanuit de elementen vorm, kleur, ritme, contrast, ruimte... Binnen de thematische aanpak worden de verbanden met lessenreeksen plastische opvoeding voor leerlingen van het secundair onderwijs telkens geëxpliciteerd.

In het eerste opleidingsjaar zijn de vakinhouden gericht op de eerste graad A en B stroom. Vanaf het tweede jaar onderzoeken we beeldende activiteiten voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Er worden leerinhouden uitgewerkt met aandacht voor lay-out, mode, etalage, decoratie, textiel, digitale vormgeving... In het derde jaar wordt een educatief pakket uitgewerkt rond een zelfgekozen thema.

Atelierpraktijk

De thematische aanpak overstijgt de verschillende ateliers, geleid door gespecialiseerde docenten.  Alle beeldend onderzoek resulteert in bruikbare lesconcepten voor het secundair onderwijs.

Vakdidactiek

In het eerste jaar bestuderen we vooral de kennis van beeldelementen en –begrippen, basistechnieken en thema’s zoals ze opgenomen zijn in de leerplannen van de eerste graad A en B stroom.  In het tweede jaar is de didactische fundering essentieel.

In het derde jaar kunnen studenten zelfstandig lessenreeksen uitwerken en jaarplannen opstellen. Educatieve pakketten, gekoppeld aan een jaaropdracht en / of scriptie worden uitgewerkt tijdens de stages.  Ook verschillende evaluatieprocedures en het werken met een procesmap worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

Kunstgeschiedenis

In de kunstgeschiedenis worden, binnen hun tijdskader, voorbeelden aangereikt uit de beeldende kunsten, de bouwkunst en de sierkunst als duiding van het maatschappelijk gebeuren.

Met welke onderwijsvakken kan ik plastische opvoeding combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik plastische opvoeding combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Any questions?I'd love to help you!Marleen Lefebre+32 50 23 10 30
mail me
Get the brochure