• okan.jpg
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal aan VIVES Noord

Het onderwijsvak Nederlands niet-thuistaal is een bijkomend onderwijsvak in binnen het studiegebied onderwijs. De opleiding zet niet alleen in op taal en didactiek. Ze neemt diversiteit en interculturaliteit ook mee in de visie op onderwijs voor meertalige leerlingen en anderstalige nieuwkomers. VIVES geeft alle aspecten van het meertalige landschap een plaats en hecht ook veel belang aan praktijkervaring.

De lessen vinden altijd plaats op woensdagnamiddag van 13u30 tot 18u00. De stageperiodes plan je als student zelf in. In de schoolvakanties is er geen les. Daardoor maken we het onderwijsvak te combineren met jouw werk- of gezinssituatie. Ook afstandsonderwijs is mogelijk! Daarbij neem je als student alle lesinhouden zelfstandig, maar onder begeleiding, door. Deelname aan de lesmomenten kan ook altijd.

We organiseren examens in de reguliere examenperiodes (met uitzondering van examens afstandsonderwijs). Voor bepaalde opleidingsonderdelen kunnen studenten vrijstellingen krijgen. Bijvoorbeeld studenten met een vooropleiding Nederlands krijgen een vrijstelling voor het opleidingsonderdeel Nederlands niet-thuistaal: vakkennis.

Met welke onderwijsvakken kan ik Nederlands niet-thuistaal combineren?
Inhoud van de modules
Met welke onderwijsvakken kan ik Nederlands niet-thuistaal combineren?
Inhoud van de modules
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Get the brochure