• biotechnologie3.jpg
  • bio.jpg
  • Medische laboratoriumtechnologie Tubes
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak natuurwetenschappen

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak natuurwetenschappen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

  Wil jij de interesse voor wetenschappen aanwakkeren bij leerlingen in het secundair onderwijs? Dan is natuurwetenschappen iets voor jou.  

In de eerste graad van het secundair onderwijs krijgen alle leerlingen natuurwetenschappen. Elke leerling heeft een beperkte voorkennis vanuit wereldoriëntatie-natuur uit het basisonderwijs. Als leerkracht natuurwetenschappen bouw je hierop verder. Ook buiten het onderwijs komen kinderen in contact met natuurwetenschappelijke aspecten. Je stimuleert het wetenschappelijk denken, werkt de misconcepten van de leerlingen bij.

Daarnaast breng je een begrippenkader en wetenschappelijke vaardigheden aan waarmee ze later als wetenschapper of in ons dagelijks leven aan de slag kunnen. De leerinhouden deel je op in verschillende thema's die aansluiten bij levende of niet-levende natuur. Het kan dus zowel gaan over de bouw van de bloemplanten of biotoopstudie maar evenzeer over structuurverandering van stoffen of omzetting van energie.

In de tweede graad kan je natuurwetenschappen geven in heel wat studierichtingen van het TSO en in alle richtingen van het KSO. Je leidt er de leerlingen op in het kader van de wetenschap voor de burger.

In de opleiding bereiden we jou didactisch en inhoudelijk voor. De lessen vakdidactiek krijgt het 'actief leren' voor de leerling een duidelijke plaats. Leerlingen leren vooral via observatie, experimenteren, waarnemen ... Inhoudelijk krijg je in de opleiding zowel leerinhouden van biologie, chemie en fysica.

Met welke onderwijsvakken kan ik natuurwetenschappen combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik natuurwetenschappen combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurts+32 498 61 97 26
mail me
Any questions?I'd love to help you!Marleen Lefebre+32 50 23 10 30
mail me
Get the brochure