• biotechnologie3.jpg
  • bio.jpg
  • Medische laboratoriumtechnologie Tubes
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak natuurwetenschappen

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak natuurwetenschappen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

  Wil jij de interesse voor wetenschappen aanwakkeren bij leerlingen in het secundair onderwijs? Dan is natuurwetenschappen iets voor jou.

In de eerste graad van het secundair onderwijs krijgen alle leerlingen natuurwetenschappen. Elke leerling heeft een beperkte voorkennis vanuit wereldoriëntatie-natuur uit het basisonderwijs. Als leerkracht natuurwetenschappen bouw je hierop verder. Ook buiten het onderwijs komen kinderen in contact met natuurwetenschappelijke aspecten. Je stimuleert het wetenschappelijkz denken en werkt de misvattingen van de leerlingen bij.

Wetenschappelijke vaardigheden

Daarnaast breng je een begrippenkader en wetenschappelijke vaardigheden aan. Daarmee kunnen ze later als wetenschapper of in het dagelijks leven aan de slag. De leerinhouden deel je op in thema's die aansluiten bij levende of niet-levende natuur. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • de bouw van de bloemplanten
  • biotoopstudie
  • structuurverandering van stoffen 
  • omzetting van energie

In de tweede graad kan je natuurwetenschappen geven in heel wat studierichtingen van het technisch secundair onderwijs (TSO) en in alle richtingen van het kunstsecundair onderwijs (KSO). Leerlingen krijgen zo de nodige achtergrond mee in natuurwetenschappen die van pas komt in het dagelijkse leven.

Actief leren

In de opleiding bereiden we jou didactisch en inhoudelijk voor. In de lessen vakdidactiek krijgt 'actief leren' voor de leerling een duidelijke plaats. Leerlingen leren vooral via observeren, experimenteren en waarnemen. Inhoudelijk krijg je in de opleiding zowel leerinhouden van biologie, chemie en fysica.

Met welke onderwijsvakken kan ik natuurwetenschappen combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik natuurwetenschappen combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurtsmail me
Any questions?I'd love to help you!Marleen Lefebremail me
Get the brochure