• mechanica.jpg
 • pneumatica.jpg
Educatieve bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Onderwijsvak mechanica

Educatieve bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak mechanica aan VIVES Noord

Wil je ook weten hoe machines werken? Doorgrond je mechanismen graag fysisch en wiskundig? Ben je benieuwd naar de werking van een 3D-printer?

Techniek en vaardigheden

De vakspecifieke opleiding steunt op drie pijlers: techniek, vaardigheden en didactische aanpak.  Het eerste opleidingsjaar vormt de basis om de lessen mechanica (en technologie) te geven in de eerste graad en in de tweede graad technisch secundair onderwijs en beroepssecundair onderwijs. In de vakinhoud bespreken we

 • theoretische mechanica (kinematica)
 • materialenleer
 • de basis van handgereedschappen

In de praktijk komen basisvaardigheden aan bod zoals

 • zagen
 • vijlen
 • boren
 • tappen
 • plooien

In het onderdeel tekenen leer je alles wat nodig is om een eenvoudige werkstuktekening te kunnen maken.

Gemeenschappelijke startmodule

We hebben een gemeenschappelijke startmodule ingericht, die een basiskennis elektriciteit en mechanica omvat. Zo kunnen de studenten elektriciteit of mechanica de lessen realisatietechnieken in de eerste graad geven. In het tweede opleidingsjaar diepen we in het opleidingsonderdeel vakinhoud mechanica de statica uit en in technologie de verspanende machines. In tekenen vervangen we potlood en papier door de computer en tekenen we onmiddellijk in 3D. Omdat we het derde jaar veel tijd voor stage voorzien, beperken de vaktechnische lessen zich tot dynamica en pneumatica.

Stapsgewijs leren lesgeven

In het opleidingsonderdeel vakdidactiek werken we stapsgewijs aan het leren lesgeven. In het eerste opleidingsjaar werken we vanuit bovenstaande basis en de technische kennis die je al verwierf, lessen uit en voer je die uit. Je past die aan aan de doelgroep waaraan je lesgeeft. In het tweede en derde opleidingsjaar gaat de aandacht vooral naar:

 • integratie van actuele en nieuwe werkvormen
 • zelfstandig werken
 • ICT-gebruik
 • differentiatie
 • evalueren 
Met welke onderwijsvakken kan ik mechanica combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik mechanica combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Get the brochure