• mechanica.jpg
  • pneumatica.jpg
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Onderwijsvak mechanica

Bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak mechanica aan VIVES Noord

Wil je ook weten hoe machines werken? Doorgrond je mechanismen graag fysisch en wiskundig? Ben je benieuwd naar de werking van een 3D-printer?

De vakspecifieke opleiding steunt op drie pijlers: techniek, vaardigheden en didactische aanpak.  Het eerste opleidingsjaar moet de basis vormen om de lessen mechanica (en technologie) te geven in de eerste graad (A-stroom en B-stroom) en in de tweede graad TSO en BSO.  In de vakinhoud bespreken we theoretische mechanica onderdeel kinematica, materialenleer, basis handgereedschappen. In de praktijk: basisvaardigheden zoals zagen, vijlen, boren, tappen, plooien….; het onderdeel tekenen omvat alles wat nodig is om een eenvoudige werkstuktekening te kunnen maken.

Er wordt een gemeenschappelijke startmodule ingericht, wat een basiskennis elektriciteit en mechanica omvat, zodat de studenten elektriciteit of mechanica de lessen realisatietechnieken in de eerste graad kunnen geven.

In het tweede opleidingsjaar wordt in het opleidingsonderdeel vakinhoud mechanica de statica uitgediept; in technologie de verspanende machines verder uitgediept; in tekenen potlood en papier vervangen door de computer en tekenen we onmiddellijk in 3D. Omdat in het derde jaar veel tijd voor stage wordt voorzien, beperken de vaktechnische lessen zich tot dynamica en pneumatica.

In het opleidingsonderdeel vakdidactiek wordt stapsgewijs gewerkt aan het leren lesgeven. In het eerste opleidingsjaar wordt vanuit bovenstaande basis en de reeds verworven technische kennis, lesrealisaties uitgewerkt en uitgevoerd, aangepast aan de doelgroep waaraan men moet les geven.  In het tweede en derde opleidingsjaar gaat de aandacht vooral naar: integratie van actuele en nieuwe werkvormen binnen het onderwijsgebeuren, het zelfstandig werken, ICT- gebruik, differentiatie, evalueren ...

Met welke onderwijsvakken kan ik mechanica combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik mechanica combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Get the brochure