• godsdienst.jpg
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak katholieke godsdienst

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak katholieke godsdienst aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Het vak katholieke godsdienst heeft vandaag als doel leerlingen levensbeschouwelijk wijs te maken. De tijd dat op alle levensvragen een duidelijk en bepaald antwoord bestond, is voorbij. De religieuze context vandaag is divers.

De godsdienstleerkracht is iemand die jongeren begeleidt in de omgang met die levensvragen en de diversiteit aan antwoorden. Hij is niet degene die hen de juiste antwoorden voorschotelt. Als godsdienstleraar geloof je dat het christelijke verhaal interessante en verrijkende perspectieven biedt. Dat probeer je aan de leerlingen duidelijk te maken. Je laat hen ook op een kritische manier kennismaken met andere levensvisies (denkbeelden, verhalen, rituelen, …). Je streeft ernaar om openheid te creëren voor de diversiteit in het aanbod op het vlak van levensbeschouwingen waarin de klemtoon niet louter ligt op het overdragen van kennis. Het accent ligt op het verhalende als inspiratie voor levensvragen, de kritische reflectie op alle mogelijke antwoorden, de impact van actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen, het doorgronden en hanteren van ethische denksleutels …

Geloof jij dat ook jongeren een voedingsbodem kunnen vinden in de ethische, religieuze en christelijke beleving van het bestaan? Durf jij een discussie aan waarvan de uitkomst nooit helemaal te voorspellen is? Dan is godsdienst geven echt wel iets voor jou!

Leven en dood, lijden en liefde, vrijheid en verbondenheid, kwaad en vergeving, innerlijkheid en vieren, zijn de grote thema’s die je zowel religieus, bijbels, ethisch, spiritueel als ritueel exploreert. Deze vakinhouden zijn gerelateerd aan de levensterreinen uit het raamplan rooms-katholieke godsdienst. Hoe je in je lessen de terreindoelen uit het leerplan en de interlevensbeschouwelijke competenties kan realiseren en evalueren, hoe je een hermeneutisch- communicatief proces op gang brengt, hoe je dit vanuit diverse impulsen en methodieken kan doen, leer je in vakdidactiek.Zo word je voorbereid om authentiek, gedreven en gefundeerd het levensbeschouwelijk gesprek aan te gaan met jongeren.

Met welke onderwijsvakken kan ik katholieke godsdienst combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik katholieke godsdienst combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurts+32 498 61 97 26
mail me
Any questions?I'd love to help you!Marleen Lefebre+32 50 23 10 30
mail me
Get the brochure