• fysica.jpg
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak fysica/natuurwetenschappen

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak fysica/natuurwetenschappen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Fysica? Een moeilijk vak? Fysica is geen droge abstracte wetenschap, neen, de wetten van de natuurkunde zijn alomtegenwoordig in het dagelijkse leven. Heb jij oog voor deze soms doodgewone verschijnselen of ben je vooral geboeid door verrassende experimenten en wil je meer weten over deze fascinerende wetenschap en begrijpen hoe de ‘dingen van elke dag’ in elkaar steken? Wil je bovendien deze kennis en fascinatie doorgeven aan leerlingen en ze boeien met eenvoudige maar uitdagende proeven om samen tot waarnemen en verklaren te komen? Dan is fysica onderwijzen voor jou een uitdaging!

Vakinhoudelijk gaan we o.a. in op: fysische grootheden en eenheden, optica, materie, mechanica, vloeistoffen en gassen, warmte, elektriciteit en elektromagnetisme. Dit zijn ook de leerinhouden van de vakken wetenschappelijk werk (tweede jaar) en fysica (derde en vierde jaar) van het secundair onderwijs.  De nadruk wordt gelegd op een proefondervindelijke omgeving waarbij zowel het werken met grootheden en eenheden als het verwerven van basisvaardigheden centraal staan. Via het bestuderen van de basiswetten en het oplossen van oefeningen wordt de natuurwetenschappelijke denkmethode ontwikkeld. Enkele andere onderwerpen dienen vooral als ondersteuning en verdere ontwikkeling van de basiskennis van de leraar zelf.    

In de lessen vakdidactiek worden alle deelaspecten van een fysica-les klassikaal besproken en ingeoefend. Verder is er aandacht voor de concrete invulling van de beginsituatie, de interpretatie en formulering van doelstellingen en de specifieke werkvormen voor het vak fysica. Dit zorgt ervoor dat fysica geven op een aantrekkelijke, uitdagende, maar ook wetenschappelijk verantwoorde manier een leerrijke zoektocht blijft.

Het leerplan natuurwetenschappen van de eerste graad (in A- en B-stroom) is opgesteld vanuit het vroegere leerplan biologie, aangevuld met een aantal basisvaardigheden uit de chemie en de fysica. In de tweede graad worden in alle ASO- en sommige TSO-richtingen de vakken biologie, chemie, fysica onderwezen. In sommige richtingen TSO en in KSO wordt een leerplan natuurwetenschappen gevolgd. Natuurwetenschappen is daarom een verplicht opleidingsonderdeel voor studenten die het onderwijsvak biologie en/of fysica volgen. In deze lessen worden de vereiste basiselementen van fysica, chemie en biologie bestudeerd.

Met welke onderwijsvakken kan ik fysica/natuurwetenschappen combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik fysica/natuurwetenschappen combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurts+32 498 61 97 26
mail me
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Get the brochure