• fysica.jpg
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak fysica/natuurwetenschappen

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak fysica/natuurwetenschappen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Fysica, een moeilijk vak? Fysica is geen droge abstracte wetenschap, neen, de wetten van de natuurkunde kom je overal tegen, elke dag. Heb jij oog voor die doodgewone verschijnselen of ben je vooral geboeid door verrassende experimenten? Wil je meer weten over deze fascinerende wetenschap en begrijpen hoe de ‘dingen van elke dag’ in elkaar zitten?

Wil je bovendien deze kennis en fascinatie doorgeven aan leerlingen? En ze boeien met eenvoudige maar uitdagende proeven om zo samen waarnemingen te doen en tot verklaringen te komen? Dan is fysica geven een uitdaging voor jou!

Proefondervindelijke omgeving

Vakinhoudelijk gaan we onder meer in op:

  • fysische grootheden en eenheden
  • optica
  • materie
  • mechanica
  • vloeistoffen en gassen
  • warmte
  • elektriciteit en elektromagnetisme

Dit zijn ook de leerinhouden van de vakken wetenschappelijk werk (tweede jaar) en fysica (derde en vierde jaar) van het secundair onderwijs. 

Je kunt werken in een proefondervindelijke omgeving. Daar staan werken met grootheden en eenheden en basisvaardigheden verwerven centraal. Door de basiswetten te bestuderen en oefeningen op te lossen ontwikkel je de natuurwetenschappelijke denkmethode. De andere onderwerpen die aan bod komen, dienen vooral om je basiskennis als leraar verder te ondersteunen en te ontwikkelen.    

Oefenen in lesgeven

In de lessen vakdidactiek bespreken we alle deelaspecten van een fysicales klassikaal en we oefenen die in. Verder besteden we aandacht aan hoe je de beginsituatie concreet invult, hoe je doelstellingen interpreteert en formuleert en hoe je de specifieke werkvormen voor het vak fysica toepast. Zo blijft fysica geven op een aantrekkelijke, uitdagende, maar ook wetenschappelijk verantwoorde manier altijd een leerrijke zoektocht.

Natuurwetenschappen

De basis voor het leerplan natuurwetenschappen van de eerste graad is het vroegere leerplan biologie. Dat is aangevuld met een aantal basisvaardigheden uit de chemie en de fysica. In de tweede graad krijgen alle richtingen uit het algemeen secundair onderwijs (ASO) en sommige uit het technisch secundair onderwijs (TSO) de vakken biologie, chemie, fysica. In sommige TSO-richtingen en in het kunstsecundair onderwijs (KSO) krijgen de leerlingen het vak natuurwetenschappen. Daarom is natuurwetenschappen een verplicht opleidingsonderdeel voor studenten die het onderwijsvak biologie en/of fysica volgen. In deze lessen bestudeer je de basis van fysica, chemie en biologie.

Met welke onderwijsvakken kan ik fysica/natuurwetenschappen combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik fysica/natuurwetenschappen combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurtsmail me
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Get the brochure