• london.png
  • london.png
  • london.png
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak Engels

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak Engels aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Je kunt het niet helpen maar je hebt een ‘weak spot’ voor het Engels? Je interesseert je voor Engelse literatuur en je bent nieuwsgierig naar de politieke, sociale en culturele geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten?

Uiteraard beheers je feilloos het basis-Engels dat je zult onderwijzen. Daarnaast beschik je ook over voldoende kennis om bijvoorbeeld vakliteratuur door te nemen of bijscholing, ook in Engeland, te kunnen volgen. Je hebt een brede interesse voor de Engelstalige wereld (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Australië, Ierland ...) Ten slotte kun je op een boeiende en doelgerichte manier het vak Engels bij jongeren overbrengen.

We durven van jou als student verwachten dat je beschikt over een degelijke basiskennis van het Engels, zoals je die na het secundair onderwijs zou moeten hebben. Wat extra voorbereiding is daarbij uiterst waardevol: een verblijf in een Engelstalig milieu, het beluisteren van Britse radio en tv, het lezen van Engelse kranten, tijdschriften en hedendaagse romans. Het zal je allemaal helpen om je in het Engels echt thuis te voelen.

In de opleiding ligt de klemtoon in het eerste jaar op praktische taalbeheersing: oefeningen op uitspraak en begrijpend luisteren, herhaling en uitdieping van grammaticale structuren, lectuur van hedendaagse literaire en niet-literaire teksten, conversatie en creatief taalgebruik.  In het tweede en derde jaar wordt de taal verder ingeoefend en krijg je ook een overzicht van de Engelse literatuur. De culturele achtergrond die in de lessen ruimschoots aan bod komt, is gericht op de structuur van het Verenigd Koninkrijk, onderwijs en sociale zekerheid in de VS en Engeland, de verhoudingen tussen Ierland & Noord-Ierland en een resem door de actualiteit geïnspireerde thema's.

De vakdidactiek richt zich aanvankelijk vooral op de verschillende lesactiviteiten (aanbrengen van kennis en vaardigheden). In het tweede en het derde jaar wordt sterk vanuit stage-ervaringen gewerkt. Daar staan o.a. ICT (informatie- en communicatietechnologie) en taalonderwijs, spelenderwijs leren, werken met songs, graded readers, beoordelen van schoolboeken, omgaan met taalvariëteit en evaluatie op het programma.

Met welke onderwijsvakken kan ik Engels combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik Engels combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurts+32 498 61 97 26
mail me
Any questions?I'd love to help you!Marleen Lefebre+32 50 23 10 30
mail me
Any questions?I'd love to help you!Evelien Theuninck+32 50 30 51 20
mail me
Get the brochure