• elektriciteit.jpg
Educatieve bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Onderwijsvak elektriciteit

Educatieve bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak elektriciteit aan VIVES Noord

Klinken de termen AC en DC je bekend in de oren? Ben je geprikkeld door elektriciteit? Kun je het goed uitleggen en jongeren enthousiast maken? De vakspecifieke opleiding steunt op drie pijlers: techniek, vaardigheden en didactische aanpak.

Gemeenschappelijke startmodule

Het eerste opleidingsjaar vormt de basis om de lessen elektriciteit en technologie te geven in het 1ste, 2de en 3de jaar technisch secundair onderwijs (TSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO). In de vakinhoud bespreken we gelijkstroomtheorie en basisthema’s voor installatiemethoden in huisinstallaties. In de praktijklessen komen basisvaardigheden voor eenvoudige elektrische installaties aan bod. Het verband tussen praktijk en technologie wordt je duidelijk tijdens de lessen van het onderdeel tekenen. We richten een gemeenschappelijke startmodule in die een basiskennis mechanica en elektriciteit omvat. Zo kunnen zowel de studenten die het onderwijsvak mechanica kozen als diegenen die elektriciteit volgden de lessen technologische activiteiten en realisatietechnieken in de eerste graad geven.

Wisselstroomtheorie

In het tweede opleidingsjaar behandelen we wisselstroomtheorie en driefasige systemen. We diepen de technologie over installaties in huis en in industrie verder uit. In het vak tekenen leggen we opnieuw het verband tussen technologie en praktijk. Omdat in het derde jaar veel tijd naar stages gaat, gaan we in de vaktechnische lessen alleen maar dieper in op de technologische en praktische aspecten van de belangrijkste elektrische machines en componenten. Ook kleine programmeerbare automaten aansturen komt aan bod.

Stapsgewijs leren lesgeven

In het opleidingsonderdeel vakdidactiek werken we stapsgewijs aan het leren lesgeven. Hierbij behandelen we de leerplannen, methoden en leermiddelen voor elektriciteit grondig. In het 1ste opleidingsjaar werken we vanuit de al verworven technische kennis lessen uit en voeren die ook uit. Je leert die aanpassen aan de doelgroep waaraan je moet lesgeven. Je krijgt hierbij heel wat begeleiding en bijsturing zodat je met rasse schreden vooruit kan gaan. In het tweede en derde opleidingsjaar leer je actuele en nieuwe werkvormen integreren in je lessen:

  • zelfstandig werken
  • ICT- gebruik
  • differentiatie
  • evalueren
Met welke onderwijsvakken kan ik elektriciteit combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik elektriciteit combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Get the brochure