• elektriciteit.jpg
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Onderwijsvak elektriciteit

Bachelor secundair onderwijs, onderwijsvak elektriciteit aan VIVES Noord

Klinken de termen AC en DC je bekend in de oren? ben je geprikkeld door elektriciteit? Weet je altijd alles beter en kan je het nog goed uitleggen ook? De vakspecifieke opleiding steunt op drie pijlers: techniek, vaardigheden en didactische aanpak.

Het eerste opleidingsjaar moet de basis vormen om de lessen elektriciteit en technologie te geven in het 1ste, 2de en 3de jaar TSO en BSO. In de vakinhoud bespreken we gelijkstroom theorie en basisthema’s voor installatie methoden in huisinstallaties. In de praktijk: basisvaardigheden voor eenvoudige elektrische installaties; het verband tussen praktijk en technologie wordt verduidelijkt aan de hand van het onderdeel tekenen.

Er wordt een gemeenschappelijke startmodule ingericht, die een basiskennis mechanica en elektriciteit omvat, zodat zowel de studenten mechanica als elektriciteit de lessen technologische activiteiten en realisatietechnieken in de eerste graad kunnen geven.

In het tweede opleidingsjaar wordt als vakinhoud wisselstroomtheorie en driefasige systemen behandeld; de technologie over de huis- en industriële installaties verder uitgediept; in tekenen het verband weergegeven tussen technologie en praktijk. Omdat in het derde jaar veel tijd voor stage wordt voorzien, beperken de vaktechnische lessen zich tot de aanvulling van de technologische en praktische aspecten van de belangrijkste elektrische machines en componenten. Ook het aansturen van kleine programmeerbare automaten komt aan bod.

In het opleidingsonderdeel vakdidactiek wordt stapsgewijs gewerkt aan het leren lesgeven. Hierbij worden de leerplannen, methoden en leermiddelen i.v.m. elektriciteit grondig behandeld.  In het 1ste opleidingsjaar wordt vanuit bovenstaande basis en de reeds verworven technische kennis, lesrealisaties uitgewerkt en uitgevoerd, aangepast aan de doelgroep waaraan men moet les geven. Dit alles gebeurt onder begeleiding en bijsturing zodat een optimaal resultaat bekomen wordt. In het tweede en derde opleidingsjaar gaat de aandacht vooral naar integratie van actuele en nieuwe werkvormen binnen het onderwijsgebeuren: het zelfstandig werken, ICT- gebruik, differentiatie, evalueren...

Met welke onderwijsvakken kan ik elektriciteit combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik elektriciteit combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Get the brochure