• economiegeld.png
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak economie

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak economie aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Heb je interesse voor de volgende onderwerpen: de inkomsten en uitgaven van de gezinnen, het starten met een eigen zaak, de prijsvorming op de markt, de taak van de overheid, het huwelijkscontract, het erfenissenrecht...? Vind je het boeiend om te discussiëren over de inkomens(her)verdeling, de economische crisis, de vergrijzing van de bevolking,...? Zie je het als een uitdaging om de interesse van jongeren op te wekken voor het vak economie? Dan is het onderwijsvak economie beslist iets voor jou!

Je hebt voor het opleidingsonderdeel economie geen specifieke voorkennis nodig. Wel zijn de nodige interesse voor het vak en het volgen van de actualiteit belangrijk. De focus ligt op

  • algemene economie: het consumentengedrag, het producentengedrag, de prijsvorming, de arbeidsmarkt, de wisselmarkt, de conjunctuur, de groei, ...
  • boekhouden: het systeem van het dubbel boekhouden, studie van de activa, studie van de passiva, boekhoudkundige registratie op het einde van het boekjaar, financiële analyse van de jaarrekening,...
  • recht: burgerlijk recht (huwelijk en de echtscheiding, het huwelijkscontract, het erfenissenrecht, het koop- en huurcontract,…), handels- en economisch recht (de plichten van de handelaar, de vestigingswet, het faillissement, de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, ...), sociaal recht (de arbeidsovereenkomst, de vrije tijd van de werknemer, de werking van de sociale zekerheid, … ) en fiscaal recht (invullen van het aangifteformulier voor de personenbelasting en het berekenen van de te betalen personenbelasting).
  • vakdidactiek en stage: in het opleidingsonderdeel economie-vakdidactiek leer je hoe je een goede en boeiende les economie, boekhouden, bedrijfsbeheer of recht voor het secundair onderwijs moet maken en geven. 
Met welke onderwijsvakken kan ik economie combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik economie combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurts+32 498 61 97 26
mail me
Any questions?I'd love to help you!Marleen Lefebre+32 50 23 10 30
mail me
Get the brochure