• biologie.jpg
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak biologie/natuurwetenschappen

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak biologie/natuurwetenschappen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Hou je van dieren en ben je geïnteresseerd in planten? Wil je graag meer weten over de dingen dan alleen maar wat je ziet? Ben je graag bezig met jongeren? Dan ben jij de geknipte biologieleraar die de klas kan meenemen op avontuur in de natuur. Je maakt drie jaar lang kennis met de grote verscheidenheid aan soorten en hun verwantschap. En je kijkt terug naar de geschiedenis van het leven op aarde.

Op zoek naar organismen

Tijdens de eerste twee opleidingsjaren bekijken we alle stelsels van de chordadieren, waaronder de gewervelde dieren, en de zaadplanten. In het derde opleidingsjaar bestuderen we de minder geëvolueerde levensvormen: de lagere planten, bacteriën, virussen, de ongewervelde dieren.

We gaan op zoek naar deze organismen in het bos, op het strand, in de duinen, in het moeras. We onderzoeken hoe ze samenleven en welke rol ze vervullen in de natuur.

Natuurwetenschappen verplicht

De basis voor het leerplan natuurwetenschappen van de eerste graad is het vroegere leerplan biologie. Dat is aangevuld met een aantal basisvaardigheden uit de chemie en de fysica. In de tweede graad krijgen alle richtingen uit het algemeen secundair onderwijs (ASO) en sommige uit het technisch secundair onderwijs (TSO) de vakken biologie, chemie, fysica.

In sommige TSO-richtingen en in het kunstsecundair onderwijs (KSO) krijgen de leerlingen het vak natuurwetenschappen. Daarom is natuurwetenschappen een verplicht opleidingsonderdeel voor studenten die het onderwijsvak biologie en/of fysica volgen. In deze lessen bestudeer je de basis van fysica, chemie en biologie.

Materiaal uit de natuur

De biologieleraar is een enthousiaste en gedreven leraar. Je hebt een grote theoretische kennis maar ook voldoende pedagogische achtergrond. Zo kun je met voorbeelden en materiaal uit de natuur een levendig beeld van het vak brengen. Je kan verbanden leggen tussen bouw van organismen, hun leefomgeving en levenswijze. Je kunt de boeiende link tussen de soorten onderling en het milieu verklaren.

De plaats van de mens in het geheel, wetenschappelijke ontwikkelingen en het belang van duurzaamheid en biodiversiteit maken hier ook deel van uit. We bekijken in vakdidactiek hoe we leerlingen actief kunnen betrekken in hun zoektocht naar het wat en hoe van de levende en niet-levende natuur.

Met welke onderwijsvakken kan ik biologie/natuurwetenschappen combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik biologie/natuurwetenschappen combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurtsmail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquantmail me
Get the brochure