• biologie.jpg
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Onderwijsvak biologie/natuurwetenschappen

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, onderwijsvak biologie/natuurwetenschappen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Hou je van dieren en ben je geïnteresseerd in planten? Wil je graag meer weten over de dingen dan alleen maar wat je ziet? Ben je graag bezig met mensen/jongeren? dan ben jij de geknipte biologieleraar die de klas kan meenemen op avontuur in de natuur. Je maakt bij ons drie jaar lang kennis met de grote verscheidenheid aan soorten en hun verwantschap, en kijkt terug naar de geschiedenis van het leven aarde.

Tijdens de eerste twee opleidingsfasen bekijken we alle stelsels van de chordadieren en de zaadplanten.  In alle lessen ligt de nadruk vooral op de functionele anatomie.  In de derde opleidingsfase bestuderen we de ‘minder geëvolueerde’ levensvormen : de lagere planten, bacteriën, virussen , de invertebrata. We gaan op zoek naar deze organismen in het bos, op het strand, in de duinen, in het moeras en onderzoeken hoe ze samenleven en welke rol ze vervullen in het ecosysteem.

Het leerplan natuurwetenschappen van de eerste graad (in A- en B-stroom) is opgesteld vanuit het vroegere leerplan biologie, aangevuld met een aantal basisvaardigheden uit de chemie en de fysica. In de tweede graad worden in alle ASO- en sommige TSO-richtingen de vakken biologie, chemie, fysica onderwezen. In sommige richtingen TSO en in KSO wordt een leerplan natuurwetenschappen gevolgd. Natuurwetenschappen is daarom een verplicht opleidingsonderdeel voor studenten die het onderwijsvak biologie en/of fysica volgen. In deze lessen worden de vereiste basiselementen van fysica, chemie en biologie bestudeerd.

De biologieleraar is een enthousiaste en bezielende leraar. Je hebt een grote theoretische kennis maar ook voldoende achtergrond om met voorbeelden en materiaal uit de natuur een levendig en aanschouwelijk beeld van het vak te brengen. Je kan relaties leggen tussen bouw van mechanismen, hun levensmilieu en levenswijze en je kan de boeiende link tussen de verschillende soorten onderling en het milieu verklaren. De plaats van de mens in het geheel, de wetenschappelijke ontwikkelingen en het belang van duurzaamheid en biodiversiteit maken deel uit van het totaalbeeld van biologie in onze maatschappij. We bekijken in vakdidactiek hoe we leerlingen actief kunnen betrekken in hun zoektocht naar het wat en hoe van de levende en niet-levende natuur.

Met welke onderwijsvakken kan ik biologie/natuurwetenschappen combineren?
Met welke onderwijsvakken kan ik biologie/natuurwetenschappen combineren?
Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.

Any questions?Kies waar je wilt studeren en stel ze meteen aan de juiste persoon.
VIVES campus Brugge
I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
VIVES campus Torhout
I'd love to help you!Evelien Geurts+32 498 61 97 26
mail me
Any questions?I'd love to help you!Amélie Fauquant+32 50 30 51 41
mail me
Get the brochure