• spellen15.png

STEM oefenen met spel - focus op bovenbouw lager en 1e graad secundair

STEM oefenen met spel - focus op bovenbouw lager en 1e graad secundair aan VIVES Noord

In het STEM-onderwijs draait alles rond het onderzoekend leren, het experimenteren. Maar dit onderzoekend leren staat heel nauw in verband met het probleemoplossend en creatief leren. Waar ligt de grens?

Via bordspellen leren kinderen redeneren en oplossingen bedenken om de probleemopstellingen op te lossen. Ze leren verschillende denkoperaties toepassen.

Aan de hand van enkele spellen leren we kinderen hoe ze verschillende denkoperaties kunnen toepassen en worden ze zo gestimuleerd om denkproblemen op te lossen. Het is dan ook heel belangrijk dat kinderen op een leuke en speelse manier omgaan met probleemopstellingen en door ‘try and error” hun denkvermogen verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze later makkelijker zelfregulerend redeneren en dit toepassen in de dagdagelijkse realiteit.

We schenken ook aandacht aan verschillende soorten denkspellen: solitaire, strategische en coöperatieve denkspellen. Je krijgt als leerkracht een breed gamma aan denkspellen voorgeschoteld zodat er binnen het vakgebied STEM creatief kan omgesprongen worden met ruimtelijke en andere problemen.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs (bovenbouw), leerkrachten secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, ondersteuners, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren

Doelstellingen

  • Bekijken van een gamma spellen die een meerwaarde kunnen bieden in het STEM-onderwijs.
  • Spellen bekijken waarbij het denken van de leerlingen gestimuleerd wordt.
  • Kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van gezelschapsspellen.
  • Reflecteren over die mogelijkheden in de klaspraktijk.

Methodiek

Voorstellen, uitproberen en bespreken van een selectie gezelschapsspellen met een educatieve meerwaarde.

VIVES SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. We beschikken hiervoor over een collectie van 21 000 verschillende bord- en gezelschapsspellen.

Insurance and enrolment
Share on
Nieuw!

donderdag 18 november 2021, van 9:30 tot 12:30

55 euro - syllabus en drankje inbegrepen
Any questions?I'd love to help you!Riet Gheysenmail me