• network.jpg
Bachelor in de toegepaste informatica

Networks & Security

Bachelor in de toegepaste informatica, afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling, specialisatie Networks & Security aan VIVES Zuid

Informaticatoepassingen worden van steeds groter strategisch belang voor bedrijven. Die toepassingen kunnen maar functioneren in een goed doordacht netwerk en op goed geconfigureerde servers. In een tijd van steeds groeiende cybercriminaliteit krijgt vooral de beveiliging van data en toepassingen extra aandacht.

Na een brede opleiding in alle aspecten van de informatica wordt een afgestudeerde in Networks & Security een echte specialist in het opzetten en beveiligen van netwerken en servers.

Waar kan ik met dit diploma aan de slag?
Welke vakken staan op het programma?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Hoelang doe ik over deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Kan ik tijdens deze opleiding ook naar het buitenland?
Kan ik na deze opleiding nog verder studeren?
Hoe dien ik als bedrijf een stage of eindwerkproject in?
Hoe kan ik als organisatie een beroep doen op het leerbedrijf?
Insurance and enrolment
Share on
knelpuntberoep

Dit is een keuzetraject binnen een professionele bachelor. In tegenstelling tot een specialisatie, kies je een keuzetraject al van bij de start van je opleiding.