• puzzel.jpg
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat verlies- en rouwconsulent voor kinderen en jongeren

Postgraduaat verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren i.s.m. de Bleekweide aan VIVES Zuid

Binnen onze prestigegerichte maatschappij is er een grote drang om verlies- en/of rouwgedrag – in de breedste zin van het woord- te diagnosticeren, te labelen, zelfs af te keuren of te stigmatiseren. 

Jarenlange empirisch werk met kinderen en jongeren leerde ons dat emotioneel belastende situaties (pesten-(vecht)scheiding-zelfdoding-verliezen door de dood e.a.) die niet worden verwerkt, opgekropt worden, zich uiten in moeilijk en extreem ‘onhandelbaar’ gedrag en handelingen. Kinderen ontploffen, doen woede aanvallen, worden over beweeglijk, kruipen weg in een hoekje, zetten muren voor zich, dragen maskers. Hun schoolresultaten kelderen, ze stellen lichamelijke klachten.

Deze opleiding biedt een integratie van diverse theoretische stromingen (ontwikkelingspsychologisch perspectief, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie ea) en rouw- en procesmodellen om tegemoet te komen aan de talrijke hulpvragen van ouders, hulpverleners en leerkrachten.

De counselors worden ervaringsgerichte methodieken en oefeningen bijgebracht, zodat zij kinderen en jongeren kunnen leren omgaan met vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma, emotionele pijn.

Voor bijkomende info verwijzen we graag door naar www.bleekweide.be of via mail naar [email protected]

OPGEPAST! Om aan het postgraduaat te kunnen deelnemen dient u de 3-daagse basismodule gevolgd te hebben. 

Programma

Jaar 1

Basismodule: Verlies en emotionele pijn bij kinderen en jongeren (3 SP)

Module 1: Verlies- en rouwmodellen (12 SP)

Confrontatie met zichtbaar en onzichtbaar verlies maakt deel uit van een kinderleven. De impact is vaak groot. Maatschappelijk stellen we een toenemende onmacht vast (diagnose-label-medicatie) tegenover het gedrag, de specifieke handelingen en reacties van kinderen en jongeren (k&j) na verlieservaringen. Goed onderbouwde theoretische kennis leert ons de signalen die k&j stellen beter te begrijpen, hun noden te detecteren en het biedt ons de mogelijkheid hun verliesproces met veel zorg te begeleiden.

Module 2: Verwerkingsaspecten van kinderen en jongeren (15 SP)

Kinderen en jongeren zijn in volle ontwikkeling. Wat doet een verliessituatie met een peuter? Wanneer wordt een gewone verliesreactie signaalgedrag? Specifieke verlies- en rouwtaken interfereren met de ontwikkelingstaken van kinderen. Het ontwikkelen van bekwaamheid in het omgaan met specifieke leeftijdsgebonden ontwikkelingskenmerken is noodzakelijk. Even leeftijdsspecifiek in het verwerken van emotionele pijn is het aanwenden van symbool-communicatieve en creatieve non-verbale taal. De brede context van het kind heeft eveneens nood aan deze kennis via duidings- en adviesgesprekken 

 Jaar 2

Module 3: Verlies, rouw en trauma vanuit verschillende perspectieven (10 SP)

We belichten de impact, gevolgen en aanpak van specifieke thematische verliessituaties bij kinderen en jongeren: (vecht)scheiding-adoptie-de dood-zelfdoding-pleegzorg-pesten-ea.. Naast thematische analyses wordt bijzondere aandacht besteed aan het mechanisme van de hechting (over generaties heen), het herstellen van verbinding en de traumatische impact van verlieservaringen. Het juridisch perspectief en de rechten van het kind worden toegelicht in toepassing op bijzondere omstandigheden.

Module 4: Systemische benadering van verlies, rouw en trauma (12 SP)

De manier waarop de context van het kind feiten en gebeurtenissen verwerkt, heeft een grote impact op het kind. We leren de dynamiek binnen een gezin of context -verliesreacties, interacties, effecten en communicatiepatronen- beter te begrijpen. We leren kijken naar intergenerationele systemen van onverwerkt verlies en de impact hiervan op het kind en zijn context. We nemen het breder systeem van het kind of de jongere mee: een duidingsgesprek omtrent onze thema’s op de school kan als motiverend beschouwd worden en tot verandering voeren. Er wordt stil gestaan bij steunbronnen en het natuurlijk netwerk van het kind of de jongere.

Module 5: Integratief omgaan van verlies (8 SP)

De visie en aanpak van omgaan met verlies steunt op de integratie van diverse stromingen, theorieën en zienswijzen. De toepassing van deze integratie stelt ons in staat om vanuit een grote vakkennis, flexibiliteit en beweeglijkheid en vanuit de behoeftes en noden van de hulpvrager (de ouders-het kind-de jongere-de school ea) een begeleiding op maat aan te bieden. ‘Anders kijken en luisteren’ naar verliesreacties en signaalgedrag van kinderen en jongeren is een vernieuwende aanpak en steunt vooral op kijken en luisteren met een dubbele bril. Deze visie verduidelijken we met twee metaforen. Enerzijds de metafoor van de twee stoelen (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie, wat is de achterliggende boodschap van jouw signalen?) Anderzijds de metafoor van het emotionele vat. Het leren omgaan met het emotionele vat is een belangrijk issue in deze opleiding. Verliesreacties en signaalgedrag wordt mede hierdoor niet gelabeld of gediagnosticeerd maar genormaliseerd. Deze visie wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. In de aanpak van breed verlies is er veel aandacht voor de zelfzorg en het groeiproces van de

Doelgroep

  • Professionele en academische bachelors in het brede domein van de gezondheidszorg (bachelor verpleegkunde, ergotherapie, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, leerkracht, orthopedagogie,…).
  • Masters in het brede domein van de gezondheidszorg (klinische psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde, seksuologie, psychiatrie,…).
  • Wie een ander diploma heeft kan toegelaten worden na een intakegesprek.
  • Professioneel en op vrijwillige basis actief bezig zijn met kinderen en jongeren.

Data

1e jaar Integratief Verliescounselor

startweekend: 25 en 26/09
22/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11 - 17/12/2020 - 14/01/2021
oefenweekend: 22/01 en 23/01/2021
25/02 - 11/03 - 22/04 - 06/05
slotweekeend: 04/06 en 05/06/2021

Aantal studiepunten

60

Aantal studiejaren

2

Getuigschrift

Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist het Postgraduaat getuigschrift ‘Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren.

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Kostprijs

€ 1.950 per jaar
Incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leerplatform Toledo

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Praktisch

  • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
  • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
    De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.    
bleekweide.png
Insurance and enrolment
Share on

Startweekend 25 & 26 september 2020 

€ 1.950
Any questions?I'd love to help you!Sylvie Demeulemeesteremail me