• tilcoach.jpg

Tilcoach

Tilcoach aan VIVES Zuid - VECCA

De verschillende basisprincipes worden ingeoefend en toegepast waarbij de “Hanterings- & Mobiliteits Coördinator” of “Tilcoach” zelf in staat zal zijn om het toepassingsgebied van de procedures te vergroten.  De doelstelling van de opleiding bestaat erin dat men na het beëindigen van de opleiding onmiddellijk van start kan gaan bij de concrete voorbereiding van de implementatie van het “Hantering- & Mobiliteitsbeleid” (tilbeleid).

De elementen waarop deze voorbereiding is gestructureerd, worden aangereikt tijdens deze opleiding.  Dit betekent dat deze opleiding niet alleen bestaat uit “technieken” maar dat een stevig theoretisch en praktisch kader wordt opgebouwd, zoals wordt voorgesteld in het kwaliteitsdecreet. Van de cursist wordt verwacht dat de geziene kennis en vaardigheden in elke tussenperiode van de volgende cursusdag wordt getoetst aan de realiteit en dat er reeds voorbereidingen worden getroffen voor het formuleren van een beleidsvisie en een gestructureerde aanpak van “het Hanterings en Mobiliteitsbeleid” (tilbeleid, transferbeleid).

Het accent ligt op het gebruik van principes. De cursist wordt geleerd om te gaan met deze principes en zelf probleemoplossend te denken, manieren te ontdekken om met zo weinig mogelijk inspanning patiënten of bewoners te helpen bij hun verplaatsingen. We maken ons los van voorgekauwde technieken: mensen zijn creatief genoeg, wij bieden ze alleen de handvatten aan.

Doelstelling

Samen met de beleidsverantwoordelijken een actief “Hanterings- & Mobiliteits Beleid” kunnen motiveren, opzetten, evalueren en bijsturen. Probleemsituaties i.v.m. het hanteren en verplaatsen van de hulpbehoevende kunnen onderkennen en inventariseren op mogelijke risico’s voor de verzorgende (risicoanalyse) en op mogelijke alternatieven in functie van de mogelijkheden van de hulpbehoevende (mobiliteitsbilan). De basisprincipes van het ergonomisch verantwoord werken in het kader van het manueel hanteren van lasten en een structureel “Hanterings- & Mobiliteits Beleid” kunnen overbrengen naar collega’s en naar de leidinggevenden toe.

Inhoud

 • krachtlijnen en werkwijze van het “Hanterings- & Mobiliteits Beleid”
 • bewegingsleer in functie van het natuurlijk bewegingspatroon van zorgbehoevende en zorgverlener.
 • principes: ergonomische, mechanische, comfortprincipes, haptonomische, basale stimulatie, principes van de NMA (Neuro-Muscular Approach)… kunnen toepassen, kunnen analyseren.
 • gebruik van til-toestellen en andere hulpmiddelen in praktische situaties
 • visieontwikkeling met o.a. de principes van veranderkunde
 • risico-analyse, toegepast voor verzorgende taken
 • mobiliteitsbilan
 • de wetgeving
 • principes betreffende het demonstreren, het observeren en bijsturing van de praktische vaardigheden (verplaatsingsprocedures)

De opleiding is zowel theoretisch als zeer praktisch uitgewerkt en vraagt een actieve deelname van de deelnemer. Er wordt rekening gehouden met de vragen die onder de deelnemers leven en er wordt gerekend op hun inbreng.

Enkele citaten van cursisten

 • Erg interessant was de achterliggende filosofie van de praktijkoefeningen: waarom doe ik iets, waarom doe ik iets niet?
 • Ik werd uitgedaagd zelf mee te denken waarom ik bepaalde verplaatsingstechnieken moet toepassen.
 • Verschillende manieren gezien van transfert van bewoners waar ik nog niet bij had stilgestaan.
 • De opleiding is compleet met duidelijke achterliggende informatie waardoor je verbanden kan leggen.

Doelgroep

Verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, opvoeders, verzorgenden die een hantering- & mobiliteitsbeleid (tilbeleid) willen opstarten of bestendigen binnen hun instelling.

Evaluatievorm

Praktische test

Certificering

Getuigschrift permanente vorming

Data - 2019

De opleiding duurt zes dagen en de lesuren zijn van 9 tot 17 u.

Voorjaar 2019:
05/02 - 22/02 - 22/03 - 30/04 - 09/05 - 17/05/2019

Prijs

€ 480,00

Docent(en)

Lieven Maertens, Verpleegkundige, ergonoom, tilcoach

Insurance and enrolment
Share on

Voorjaar 2019
Start op dinsdag 5 februari om 9u

€ 480,00
Any questions?I'd love to help you!Sylvie Demeulemeesteremail me