• babybeer.png
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat pediatrie/neonatologie

Postgraduaat pediatrie/neonatologie aan VIVES Noord

Dit is een bijkomende vorming pediatrie/neonatologie. Het betreft een postgraduaatsopleiding in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie.

De postgraduaat wordt aangeboden in 20 SP en 60 SP. 20 SP leidt tot attest verpleegkundig specialist
60 SP leidt tot mogelijkheid tot aanvraag bijzondere beroepstitel.

Doelgroep

Je bent bachelor in de verpleegkunde en je hebt interesse in de zorg voor het gezonde en/of zieke kind. Je wenst de beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie te behalen.

Inhoud

Het postgraduaat met 20 SP behandelt 4 grote thema’s: (elk OPO omvat 5 SP) : € 1450

  • Bijzondere neonatale zorg (NICU)
  • PICU en kind op spoed
  • Psycho-sociale zorg bij kinderen
  • Langdurige zorg op maat bij kinderen

Indien je de 60 SP wenst te volgen dan vul je die aan met : € 2150

  • Zorg voor de zorgverlener / ethiek (5 SP)
  • Capita Selecta (5 SP)
  • stage (3 x 10 SP)

De stage dient gelopen te worden in drie verschillende settings:

  • Neonatologie met inbegrip van intensieve neonatale zorg
  • Algemeen en gespecialiseerde medisch-chirurgische eenheden voor kinderen met inbegrip van intensieve zorg en spoedgevallenzorg en pediatrische gezondheidszorg
  • Extra-murale pediatrische zorg of kinder - en jeugdpsychiatrie.

De uren tewerkstelling op een erkende afdeling kunnen gedeeltelijk als stage-uren aangewend worden, op voorwaarde dat je de vooropgestelde uurverdeling respecteert en dat je in minstens twee verschillende ziekenhuizen, waarvan één universitaire instelling, stage loopt.

Prijs

€ 1450 - PG 20 SP  (cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld)
€ 2150 - PG 60 SP (cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld)

Het is mogelijk afzonderlijke modules  te volgen. 

Insurance and enrolment
Share on

Start op maandag 27 september 2021

1450 euro (20 studiepunten)
2150 euro (60 studiepunten)
Any questions?I'd love to help you!Michiel Nemegeermail me