• slechtzienden.png

Postgraduaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden

Postgraduaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden aan VIVES Noord

Een oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur leert personen met een visuele beperking om zich zo veilig en zo zelfstandig mogelijk te oriënteren en te verplaatsen in de woon-, werk- en leefomgeving.

Deze kwalitatieve en praktijkgerichte opleiding met een stevige theoretische basis werd ontwikkeld door deskundigen uit diverse expertenorganisaties. Hierdoor wordt uniformiteit beoogd in de oriëntatie- en mobiliteitstechnieken toegepast in Vlaanderen en België. Visuele beperking treft alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Met het getuigschrift van dit postgraduaat kunt u fungeren als referentiepersoon ‘visuele problematiek’ in uw voorziening.

Doelgroep

Bachelors en masters in de gezondheidszorg (ergo-, kinesitherapie,…), onderwijs, maatschappelijk werk, (ortho-)pedagogie die (wensen te) werken met personen met een visuele beperking. Heeft u geen bachelordiploma en heeft u werkervaring met blinden en slechtzienden, neem contact op met de hogeschool VIVES.

Didactische aanpak

Naast de uitwerking van theoretische kaders en inzichten is er veel ruimte voor praktijkgerichte vorming. De lesdagen worden aangevuld met praktijkgerelateerde oefeningen, bezoeken en stage. Via observatie, reflectie en het begeleiden van cliënten met visuele problematiek kijk je kritisch naar je handelen als oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur.

Inhoud

Theoretische achtergronden

 • kennis van het visueel systeem
 • meervoudige handicap
 • psychosociale aspecten & leefwereld bij personen met een visuele beperking
 • wetgeving en maatschappelijke relevante informatie

Beroepsgerichte vaardigheden

 • methodisch handelen
 • visueel en tactiel profiel

Oriëntatie- en mobiliteitstechnieken

 • kinderen (0 tot 16 jaar)
 • jongeren (+ 16 jaar), adolescenten en volwassenen met enkelvoudige visuele beperking
 • personen met meervoudige visuele beperking
 • ouderen
 • geïntegreerde toepassingen

Stage

Praktische informatie

Data

De lessen worden zoveel mogelijk online gegeven. Er worden 10 praktijkdagen voor- zien, twee opeenvolgende dagen per maand (donderdag/vrijdag). Deze gaan door op de campus in Brugge of op verplaatsing (Begeleidingscentrum Spermalie in Brugge, Centrum Ganspoel in Huldenberg, MIVB Brussel ...). Lesdagen vinden plaats tussen 9u en 17u. Daarnaast loopt de cursist nog 8 dagen stage.

Kostprijs
Volledig programma: € 1.300. Betaald educatief verlof wordt aangevraagd.

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2020. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Getuigschrift
Als je slaagt voor alle opleidingsonderdelen ontvang je een getuigschrift van postgraduaat.

Annulering
Je kunt enkel per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn via [email protected]. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Insurance and enrolment
Share on

De lessen worden zoveel mogelijk online gegeven. Er worden 10 praktijkdagen voor- zien, twee opeenvolgende dagen per maand (donderdag/vrijdag). Lesdagen vinden plaats tussen 9u en 17u. Daarnaast loopt de cursist nog 8 dagen stage.

€ 1.300
Any questions?I'd love to help you!Anne-Marie Denolfmail me
Get the brochure