• oncologie.jpg
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat oncologie

Postgraduaat oncologie aan VIVES Zuid

Door de ontwikkeling in de preventie en de behandeling van kanker wordt de oncologische zorgverlening steeds meer gespecialiseerd. Hierdoor is binnen deze sector veen zeer duidelijke vraag aanwezig naar een groeiende specialisatie van de verpleegkundigen. 

Als oncologisch verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten, hun onmiddellijke omgeving, andere zorgverleners, het multidisciplinaire team en zorgorganisaties. Door een vakoverschrijdende expertise in oncologische zorg en een continue professionele ontwikkeling, neem je het voortouw in de verdere uitbouw van de verpleegkundige oncologische zorg. 

Ook van overheidswege wordt deze noodzaak aan gespecialiseerde zorg onderkend binnen de oncologische zorgprogramma’s (KB 21/03/03). De bijzondere specialisatie voor verpleegkundigen wordt erkend onder de vorm van een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (KB 27/09/06). 

Doelgroep

Verpleegkundigen die zich wensen te specialiseren in de oncologische zorg. 

Opleidingsduur

Om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie’ te behalen moet je de 60 studiepunten volgen. Deze 60 studiepunten is een combinatie van theorie en stage (totaal van 450 uur) binnen een oncologische setting.  

Wens je echter als verpleegkundige je enkel te specialiseren binnen de oncologie dan kan je ook kiezen voor 20 studiepunten oncologie.  

Certificering

Slaag je voor de 20 studiepunten dan ontvang je een getuigschrift 'Postgraduaat oncologie'. Slaag je voor de 60 studiepunten dan ontvang je het getuigschrift ‘Postgraduaat oncologie – bijzondere beroepstitel’ en voldoe je aan de eisen voor het aanvragen van deze bijzondere beroepstitel. Wie afzonderlijke lesdagen volgt, krijgt een aanwezigheidsattest. 

Meer info

Dit postgraduaat bestaat uit 20 of 60 studiepunten gespreid. Data, prijs en gedetailleerd programma: meer info via Health Care School.

KMO-portefeuille

Het postgraduaat oncologie komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. 

Insurance and enrolment
Share on

De opleiding start op donderdag 8 oktober 2020.

De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag.

1450 euro
Any questions?I'd love to help you!Annelies De Langhemail me