• handen.png
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat geriatrie

Postgraduaat geriatrie aan VIVES Zuid

Mensen worden steeds ouder, de levensverwachting blijft stijgen. De uitdaging voor de ouderenzorg ligt erin om de zelfstandigheid van deze oudere, ondanks eventuele gezondheidsproblemen, te bewaren en de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten. Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg betekent, naast professionele zorg dus ook preventief en proactief handelen.

Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg betekent, naast professionele zorg dus ook preventief en proactief handelen. Ouderenzorg is een interdisciplinair (en transmuraal) gebeuren, waar verschillende actoren hun specifieke taak hebben. Dit alles vereist een deskundigheid van hoog niveau. In de eerste plaats moet de zorgverlener inzicht hebben in de gerontologie.

Daarnaast dient een verpleegkundige met expertise in ouderenzorg / geriatrie een uitgebreide kennis van fysiologie en pathologie te hebben en moet ze ook geschoold zijn op vlak van psychologie, groepsdynamica, …. Zij/hij beschikt over een uitgebreid arsenaal aan vaardigheden en attituden van zowel technische als psycho-sociale aard.

Dit postgraduaat programma is uitgegaan van bovenstaande en beoogt een degelijke, actuele en innovatieve vervolgopleiding aan te bieden voor verpleegkundigen, al of niet reeds tewerkgesteld in de ouderenzorg. Met deze gespecialiseerde opleiding wensen we verpleegkundigen op te leiden die gespecialiseerd zijn in het zorgdomein ouderenzorg en die de rol van expert, coach en innovator kunnen opnemen in het beroepsveld (zowel in intra- extra- als transmurale zorgsettings).                                                                                      

Het programma heeft een waarde van 20 studiepunten en omvat 4 modules verspreid over 19 dagen. De vormingsdagen worden telkens gelijkaardig opgebouwd.

 • Module 1: Innovatie in de ouderenzorg (5 stp)
 • Module 2 : Verpleegkundige management bij gedragsproblematiek de 3 D's (5 stp)
 • Module 3 : Multipathologie: multidisciplinaire benadering vanuit casuïstiek (5 stp)
 • Module 4 : De oudere zorgvrager en de maatschapij (5 stp)

Gemeenschappelijke module (extra 10 stp) in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel

OPO 5: Ethiek/Zorg voor de zorgverlener sTimul – 5 stp

OPO 6: Keuze vak – 5 stp (aanbod wordt meegedeeld bij de start van de postgraduaat opleiding

Beroepspraktijk : in kader van BBT Geriatrie

OPO 7: Beroepspraktijk 1 – 15 stp

OPO 8: Beroepspraktijk 2 – 15 stp

Data

Academiejaar 2020-2021:

1/10 - 15/10 - 22/10 - 29/10 - 12/11 - 24/11 - 8/12/2020
12/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 - 18/03 - 01/04 - 22/04 - 06/05 - 20/05 - 27/05 - 10/06/2021

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot: bachelors in de verpleegkunde en verpleegkundigen met een graduaat (HBO5) diploma die een grote interesse hebben in de ouderenzorg. De opleiding voldoet aan de normen inzake bijzondere beroepstitel en beroepsbekwaamheid geriatrie.

Met deze opleiding is het mogelijk om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’ te verkrijgen. Om de bijzondere beroepstitel te behalen MOET aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • diploma van bachelor verpleegkundige bezitten
 • volgen van 60 studiepunten: basis 20 stp + stage 450u (30 stp) + theorie 10 stp

Na het volgen van én geslaagd zijn, kan de bijzondere beroepstitel aangevraagd worden.

Andere zorgverleners van het multidisciplinaire zorgteam zijn eveneens welkom.
Wie niet het volledige programma wenst te volgen, kan zich inschrijven voor aparte modules. In dit geval wordt een getuigschrift (na evaluatie) of attest (zonder evaluatie) toegekend per gevolgde module.

Evaluatievorm

Aanwezigheid op elke cursusdag is verplicht. Indien alle modules met succes worden afgewerkt, leidt dit tot een (post)graduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 20 studiepunten.

Verpleegkundigen die zich inschrijven voor de 60 studiepunten, in het kader van het behalen van de bijzondere beroepstitel geriatrie behalen het postgraduaat getuigschrift ‘verpleegkundige in de geriatrie’ ter waarde van 60 studiepunten.

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Prijs

 • PG 60 SP: €2150,00 
 • PG 20 SP: €1450,00 voor de 4 eerste modules van het BBT
 • Module 5 SP: €450,00
 • Stage (30 SP): €600,00

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Praktisch

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.                                                                 
Insurance and enrolment
Share on
bijzondere beroepstitel

Academiejaar 2020-2021
Start 1 oktober 2020

Any questions?I'd love to help you!Sylvie Demeulemeesteremail me