• pillen.jpg

Postgraduaat in de oncologische zorg

Postgraduaat in de oncologische zorg aan VIVES Zuid

Door de ontwikkeling in de preventie en de behandeling van kanker wordt de oncologische zorgverlening steeds meer gespecialiseerd. Hierdoor is binnen de sector van de oncologische zorgverlening een zeer duidelijke vraag aanwezig naar een groeiende specialisatie van de verpleegkundigen.

Als oncologisch verpleegkundige vervul je een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten, hun onmiddellijke omgeving, andere zorgverleners, het multidisciplinaire team en zorgorganisaties. Door een vakoverschrijdende expertise in oncologische zorg en een continue professionele ontwikkeling, neem je het voortouw in de verdere uitbouw van de verpleegkundige oncologische zorg.

Ook van overheidswege wordt deze noodzaak aan gespecialiseerde zorg onderkend binnen de oncologische zorgprogramma’s (KB 21/03/03). De bijzondere specialisatie voor verpleegkundigen wordt erkend onder de vorm van een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (KB 27/09/06).

Didactisch concept

De docenten zijn artsen – specialisten of verpleegkundigen die werken op een oncologische afdeling verbonden aan algemene of universitaire ziekenhuizen.

Het klassikaal onderwijs voor de basismodule start op 8 oktober 2020 en beperkt zich tot 20-21 lesdagen verspreid over een volledig academiejaar.
Vervolgens kan je aansluiten op de verdiepingsmodule. Deze start in februari 2021 en omvat 10 lesdagen. De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag. Op deze manier wisselen lesweken zich af met weken zonder les. In de schoolvakanties worden geen lessen georganiseerd.

Opleidingsduur

De opleiding omvat in totaal 60 studiepunten en wordt aangeboden onder de vorm van 2 modules. De basismodule  omvat 40 studiepunten en loopt van begin oktober tot eind juni. De verdiepingsmodule bestaat uit 20 studiepunten en start terug in februari 2021 in campus Kortrijk.

Certificering

Wie slaagt voor 60 studiepunten (basismodule + verdiepingsmodule) behaalt een postgraduaat met getuigschrift. Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je een bijscholingsattest. Wens je het getuigschrift te behalen dan moet je in het bezit zijn van het diploma bachelor in de verpleegkunde. De aanvraag van de bijzondere beroepstitel in de oncologie  gebeurt door het getuigschrift van het postgraduaat op te sturen naar de erkenningscommissie van de Nationale Raad voor Verpleegkunde samen met je diploma van bachelor in de verpleegkunde.

Programma

De opleiding omvat theoretisch onderwijs en klinisch onderwijs. Elke module omvat een stage. Voor de basismodule is dit 300 uur stage, voor een verdiepingsmodule 150 uren.

Inhoud

  • Basiswetenschap en de behandeling van kanker - 5 stpn
  • Communicatie binnen de oncologie - 3 stpn
  • De rol van de verpleegkundige in de behandeling van kanker - 6 stpn
  • De impact van kanker op de patiënt en zijn naaste omgeving - 3 stpn
  • Klinisch onderwijs basismodule: stage - 17 stpn
  • Afdelingsgebonden projectwerk - 6 stpn
  • Medische aspecten bij de behandeling van solide tumoren - 4 stpn
  • De rol van de verpleegkundige in de behandeling van solide tumoren - 3 stpn
  • De impact van solide tumoren op de patiënt en zijn naaste omgeving - 3 stpn
  • Klinisch onderwijs: verdiepingsmodule  - 10 stpn

Data

Wordt de komende weken aangevuld.

Prijs

2019-2020: voor de basismodule van 40 studiepunten betaal je 1100 euro. Voor de verdiepingsmodule van 20 studiepunten betaal je 800 euro. De prijs is inclusief digitale syllabus en 2 koffiepauzes per lesdag. De opleiding is erkend in het kader van betaald educatief verlof & de KMO-portefeuille.

 
Insurance and enrolment
Share on

De opleiding start op donderdag 8 oktober 2020.

 
Any questions?I'd love to help you!Annelies De Langhemail me
Get the brochure