• logo3.jpg
  • audiologie.png
  • audiologie2.png
  • logo1.png

Bachelor in de logopedie en de audiologie

Bachelor in de logopedie en de audiologie aan VIVES Noord

Als student logopedie of audiologie leer je stoornissen op het vlak van stem, taal, spraak en gehoor onderzoeken en behandelen. Je bent sociaal en geïnteresseerd in communicatie. Bovendien is correct taalgebruik belangrijk voor je. Wil je dagelijks kinderen, volwassenen of ouderen met een hulpvraag bijstaan? Kom dan zeker logopedie of audiologie studeren aan VIVES!

Communicatie wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Bovendien wordt ook de levenskwaliteit in het algemeen en de kwaliteit van de communicatie in het bijzonder steeds belangrijker. De jongste jaren is er een groeiende belangstelling voor het logopedisch en audiologisch handelen. Dit kan van uiteenlopende aard zijn: vroegtijdige opsporing en behandeling van spraak-, taal- en leerstoornissen bij kinderen, stem- en spraakoptimalisatie bij beroepssprekers, gehoorbescherming bij werknemers van bedrijven, samenwerking met tandartsen en orthodontisten voor optimalisatie van articulatie en slikken, taalstimulering bij allochtonen, enz.

Bovendien neemt de vergrijzing van de bevolking verder toe, waardoor steeds meer logopedisten en audiologen ingeschakeld worden voor o.a. de aanpassing van hoorapparaten, taal- en slikrevalidatie na hersenbloeding, ... Als logopedist-audioloog ben jij de oplossing: dynamisch en enthousiast, sociaal vaardig en communicatief, creatief in denken en doen, hulpvaardig en kritisch ingesteld.

Insurance and enrolment
Share on

Dit is een professionele bacheloropleiding. Nadat je dit diploma hebt gehaald, kun je aan de slag op de werkvloer of verder studeren om een masterdiploma te behalen.