• patiëntgegevens

Proefdierkunde – Personen die actief meewerken aan op dieren uitgevoerde proeven

Erkend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, divisie Dierenwelzijn en CITES

Om actief deel te mogen nemen aan dierproeven, bvb. als dierenverzorger of laboratoriumtechnoloog, dient men te beschikken over een getuigschrift.  De opleiding Proefdierkunde – Biotechnicus aan VIVES biedt de mogelijkheid tot het behalen van dit attest. 

De opleiding bestaat uit 4 zelfstudiepakketen (proefdierkunde, diervoedingsleer, hygiëne, en veterinair instrumentarium) en een aantal practica (hanteren van dieren, proefdiertechnieken, dissecties).  Via een online leerplatvorm worden cursussen, lespresentaties, filmpjes en artikels aangeboden, en de lesgevers zijn steeds beschikbaar voor vragen of bijkomende informatie. De leerstof wordt geëxamineerd in januari/februari (1e zittijd) of augustus/september (2e zittijd).

Doelgroep

Afgestudeerde bachelors agro- en biotechnologie, medisch laboratoriumtechnologie, of gelijkwaardig, die beroepshalve over het attest proefdierkunde (het vroegere Felasa attest Biotechnicus) dienen te beschikken.

Evaluatievorm

Schriftelijke examinatie en verplichte aanwezigheid in de practica.

Certificering

Getuigschrift permanente vorming

Omvang

6 credits

Inschrijven

INSCHRIJVINGEN - in overleg met Peggy Van Wiele

Docent(en)

Dr. Van Wiele Peggy (coördinator)

tel +32 51 23 23 30

[email protected]

Inschrijving

Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging en een factuur per post toegestuurd. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je automatisch akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Annulering
Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kunt zijn door een mailtje te sturen naar de contactpersoon van deze opleiding. Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Insurance and enrolment
Share on

Start vanaf 21 september 2020 

€ 315,40
Any questions?I'd love to help you!Peggy Van Wielemail me