• treemana.png
  • boom.png

Postgraduaat Tree Manager

Postgraduaat Tree Manager aan VIVES Zuid

De opleiding Tree Manager focust zich op de inrichting en het beheer van bomen. Uniek aan deze opleiding is dat bomen op alle schaalniveaus bestudeerd worden, van stedelijke beleidsvorming tot onderzoek en advies op individueel niveau.

Op het stedelijke niveau leer je hoe je een bomenbestand planmatig kan beheren. Budgetbeheer, opstellen van een bomenplan, werken in een GIS-omgeving en bomen gericht inzetten binnen ecosysteemdiensten, enz.

Op boomniveau besteden we aandacht aan aanlegtechnieken, inventarisatietechnieken en probleemstellingen als ziekten/plagen en schadegevallen. Dit stelt je in staat een expertiseverslag op te maken, een werf voor te bereiden en te coördineren. Beide niveaus worden gegeven vanuit het perspectief als opdrachthouder (boomverzorger, studiebureau, …) en als opdrachtgever (gemeentebestuur, overheidsinstelling, … ).

Je leert dus niet alleen omgaan met de interpretatie van bestekken, maar ook hoe je ze zelf kan opmaken. Inverde en VIVES bundelen hun krachten, beiden vanuit hun eigen specialisatie. Alle vakken worden gegeven door docenten met een academische en/of praktijkervaring. Je leert er naast technische competenties ook persoonlijke competenties over communicatie en organisatie.

Dankzij de stedelijke benadering is de opleiding ruimer dan de vereisten om het ETT-certificaat te behalen. Het is wel de meest geschikte opleiding als voorbereiding op het behalen van dit certificaat. Er ligt een bijkomende focus op het planmatig beheren van bomen op macroschaal.

Thema's

De opleiding is heel praktijkgericht. We werken samen met externe partners (gemeenten, private bouwheren) en behandelen reële cases. Zo gebeurt meteen een reality-check tijdens contactmomenten en presentaties voor groenambtenaren en schepenen. Elk thema wordt eerst ingeleid met stevige maar hands-on achtergrondinformatie. De opdrachten worden in groep of individueel aangepakt en bieden ook de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen. Er zijn zeven thema's:

  1. Bomen binnen ecosysteemdiensten
  2. Opmaak van een bomenplan
  3. Inventarisatietechnieken – en verwerking
  4. Bomen en werven
  5. Werforganisatie
  6. Expertiseopdrachten
  7. Boomverzorgingstechnieken: snoei – aanplant – verankering – bodem

Samenwerking met Inverde

Via een samenwerking met Inverde combineren we hun sterktes met deze van onze hogeschool. Inverde is marktleider in Vlaanderen op gebied van opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer. Samen staan we zo dicht bij de praktijk, kunnen we beschikken over een sterk netwerk van sprekers en hebben we alle ruimte om dit kwalitatief uit te voeren. 

Evaluatie

Je wordt regelmatig geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van opdrachten en slechts in mindere mate met examens. Deze vinger aan de pols stelt ons in staat je tijdig individueel bij te sturen zodat je sterker uit de opleiding komt.

Datum

De opleiding wordt elk jaar ingericht vanaf de laatste donderdag van september tot begin juni. 

De dagen lopen van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u.

Meer info is te vinden op http://urbanforestry.be/

Doelgroep

Boomverzorgers, groenbeheerders, groenambtenaren en diensthoofden, studiebureaus. Je bent houder van het bachelordiploma agro- en biotechnologie afstudeerrichting groenmanagement of ervaring in de sector.

Kostprijs

€ 6.750 (vrij van btw). De opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille en opleidingscheques. 

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Getuigschrift

Als je slaagt voor de 36 studiepunten ontvang je als houder van een bachelor- of masterdiploma postgraduaatsgetuigschrift. Als je niet over een diploma hoger diploma onderwijs beschikt, ontvang je een getuigschrift.

Annulering

De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen

Insurance and enrolment
Share on
€ 6.750
Any questions?I'd love to help you!Bregt Roobroeckmail me