• paarden.jpg

Postgraduaat Animal Rehab Assistant & Sports Coaching (Equine)

Postgraduaat Animal Rehab Assistant & Sports Coaching (Equine) aan VIVES Zuid

Wil je aan de slag in een hydrotherapiecenter of een rehabilitatiecentrum, of wil je adviseren voor een optimale (sport)conditie bij paarden? Dan is deze opleiding in samenwerking met de Belgische beroepsvereniging voor dierfysiotherapeuten ongetwijfeld iets voor jou. Deze postgraduaatopleiding omvat zowel sportcoach als dierbewegingstherapie bij het (sport)paard.

In module 1a - Massage en bewegingstherapie bij paarden - komt, naast anatomie en spierfysiologie o.a. ook massagetechnieken, stretching en hydrotherapie aan bod. Deze module legt de link naar de rehabilitatie en geeft raakpunten met de dierfysiotherapie aan. Alle lessen gaan door in het Waterhof te Velm. 

In module 2a - Training en voeding van het sportpaard - de uitdaging aan je te verdiepen in de biomechanica, orthopedische en neurologische aandoeningen, overload en decompensatie, de fysiologie van het hart en de bloedcirculatie en komen de verschillende sportdisciplines aan bod. Dit wordt aangevuld met een flinke dosis voeding, conditiescore en formulaties voor wedstrijdconditie. Ook training, saddle- and bitfitting en de optimale huisvesting van het paard passeren de revue.

Module 3a - Na het volgen van module 1a en 2a wordt de opleiding vervolledigd met een stage van 30 dagen in de sector paard (Module 3 a).

Doelgroep

Niveau Bachelor (bij voorkeur afstudeerrichting dierenzorg). Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden mits een minimumscore van 12/20 (voor anatomie theorie) en goedkeuring van de coördinator van de opleiding.

Data

21/9 - 28/9 - 9/11 - 16/11 - 23/11/2020
11/01 - 25/01 - 8/02 - 15/03 - 29/03 - 26/04 - 17/05 - 14/06/2021 (examen)

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

De opleiding wordt aangeboden als een combinatie van afstandsonderwijs (begeleide zelfstudie) voor de basisvakken en contacturen (grootste deel) voor de specifiekere vakken en de praktijk.

Locatie

De lessen worden gegeven in het Waterhof te Velm. De lessen gaan door op maandag, niet tijdens de schoolvakanties. Hiervan kan worden afgeweken indien noodzakelijk .

Module 2 en stage in AJ 19-20 en module 1 en stage in AJ 20-21 voor equine
Betaald Educatief Verlof kan worden aangevraagd.

Kostprijs

€ 1.800  per module

Gastdocenten

Emilie Depasse en Ellen Martens

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Praktisch

  • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
  • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
    De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.      
Insurance and enrolment
Share on

Start op maandag 21/09/2020

€ 1.800 prijs per module
Any questions?I'd love to help you!Lin Op de Beeckmail me