• dieren18.png
 • dieren11.png
 • dieren20.png
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat dieren in de hulpverlening

Postgraduaat dieren in de hulpverlening aan VIVES Noord en Zuid

In een veranderend zorglandschap waar professionalisering en innovatie troef zijn, spelen dieren meer en meer een belangrijke rol. De therapeutische effecten die dieren op mensen hebben werden doorheen de jaren wetenschappelijk gedocumenteerd. Steeds meer verschillende diersoorten geven zorg- en welzijnsorganisaties kleur en verbeteren er het therapeutische aanbod.

Belangrijke pijnpunten zijn een gebrek aan inzicht in en kennis van de dieren en de dierondersteunde interventies. De nood aan professionalisering en vraag naar opleiding is groot. In een unieke samenwerking over de studiegebieden heen, ontwikkelde VIVES een volwaardige postgraduaatsopleiding dieren in de hulpverlening.

Afhankelijk van je vooropleiding krijg je als student een traject op maat voorgeschoteld. Het opleidingsprogramma verbindt dier en zorg via een aantal overkoepelende, gemeenschappelijke vakken en specifieke stages en voorziet een goede wetenschappelijke basis voor Animal Assisted Interventions of AAI.

De opleiding is theoretisch georiënteerd, aangevuld met relevante praktijkopzettingen, gerichte observaties en toepassingen van de theoretische kennisonderdelen in het (eigen) vakgebied. In het tweede jaar kies je voor een combinatie van twee specifieke therapiedierlijnen: hond / paard / kat en bijzondere dieren (konijn, cavia, vogels). Op het einde van het eerste jaar neem je deel aan een vijfdaagse buitenlandse werkveldervaring. 
De lessen worden gegeven op dinsdag (1e jaar) en maandag (2e jaar).

Opleidingsprogramma 1e jaar, instroom uit gezondheidszorg

 • Wetenschappelijke basis voor AAI
 • Veiligheid en preventie
 • Therapiedieren 1
 • Dierenwelzijn, ethologie, leerprincipes en training
 • Observatiestage + internationale werkveldervaring (5 dagen)

Opleidingsprogramma 1e jaar, instroom uit dierenzorg

 • Wetenschappelijke basis voor AAI
 • Doelgroepen en omgeving van AAI
 • Begeleiden van AAI
 • Dierenwelzijn, ethologie, leerprincipes en training
 • Observatiestage + internationale werkveldervaring

Opleidingsprogramma 2e jaar, instroom uit gezondheidszorg + dierenzorg

 • Therapiedieren 2 (studenten kiezen 2 therapiedierlijnen uit hond / paard / kat en bijzondere dieren)
 • Management van een AAI-programma
 • Stage: zorgdierwerking professionaliseren

Doelgroep

Niveau Bachelor, afstudeerrichting dierenzorg, afstudeerrichtingen gezondheidszorg

Evaluatievorm

 • schriftelijke + praktische evaluatie
 • professionaliseringstraject

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken, ontvangen een postgraduaatsgetuigschrift. Niet-bachelors die met vrucht het portfolio afwerken, ontvangen een getuigschrift. Wie enkel de lessen volgt, ontvangt een attest van deelname.

Omvang

Tweejarige opleiding, 40 studiepunten

Data

* 1e fase *
data worden in de loop van het academiejaar bekend gemaakt
* 2e fase *
data worden in de loop van het academiejaar bekend gemaakt

Telkens van 8u30 tot +/- 16u

BUITENLANDSE WERKVELDERVARING 1e fase: data worden op het einde van dit academiejaar bekend gemaakt

Prijs

 • 1900 EUR per opleidingsfase
 • prijs buitenlandse studiereis (1e fase) NIET inbegrepen (+/- 450 EUR)

De opleiding start bij voldoende inschrijvingen

Docenten

Experten

Locatie

De lessen worden hoofdzakelijk gegeven in campus Brugge en campus Roeselare van VIVES Hogeschool. 

Praktisch

 • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
 • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.      

KMO-portefeuille / Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille en voor betaald educatief verlof. Let wel: de steunaanvraag voor de KMO-portefeuille moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Insurance and enrolment
Share on

Lessen eerste opleidingsfase starten op 15 september 2020 (onder voorbehoud)

1900 EUR per opleidingsfase
Any questions?I'd love to help you!Annelies Flamangmail me