• jeune.png

Habitat Défi-Jeunes

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen - Avec le soutien du Fonds européen de développement régional - met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit PWO project beoogt de doelstellingen van het werkpakket ‘opleiding’, waarvan VIVES trekker is in het INTERREG project Habitat Defi-Jeunes, verder te concretiseren. Het einddoel van dit werkpakket is dat studenten uit de verschillende regio’s een antwoord kunnen bieden op de grensoverschrijdende noden van jongeren in kwetsbare situaties, aan de hand van een grensoverschrijdende opleidingsmodule. Hiervoor wordt ingezet op uitwisselingen van studenten (en docenten) aan de hand van o.a. stages en conferenties, alsook de ontwikkeling van een tweetalig digitaal leerplatform aan de hand van input uit andere modules en interdisciplinaire Bachelorproeven. 

Tijdens dit werkjaar werd vooral ingezet op uitwisselingen, door deelname aan een conferentie rond huisvesting in Mons (HELHA) en de organisatie van een INTERREG traject op de internationale week in huis (VIVES-SAW). Met deze activiteiten bereikten we respectievelijk 85 en 119 jongeren. 

Daarnaast werden ook intra-regionale (dus binnen de eigen grensregio) stages georganiseerd bij een partnerorganisatie (Arcadis) in Frankrijk en externe organisaties in Vlaanderen.  

We deden grondige evaluaties van deze activiteiten, waaruit belangrijke lessen werden getrokken voor verdere samenwerking. 

Over het algemeen werd de ervaring door studenten als zeer leerrijk ervaren. De grensoverschrijdende focus en uitwerking liet hen toe om met verschillende brillen te kijken naar een problematiek die hen allen aanbelangt. Te midden de verschillende benaderingen, achtergronden en talen leerden ze samen een product afwerken. Ze maakten bovendien, in theorie en praktijk, kennis met een regio die door taalverschillen soms verder af lijkt dan die in werkelijkheid is. Gepercipieerde moeilijkheden waren onder andere de taal; vooral voor studenten uit ISL bleef het gedurende de week moeilijk zich uit te drukken in een andere taal dan het Frans. Er werd ook een verschil in investering ervaren. Voor de studenten uit ISL was er geen formele evaluatie gekoppeld aan de internationale week, waardoor ze niet "verplicht' hoefden te investeren. Bovendien waren het allemaal eerstejaars studenten, die nog niet altijd gewend zijn aan academische werksfeer noch helemaal ingewerkt in hun cursus. Omdat studenten vaak lang onderweg waren was het ook moeilijk een groepssfeer op te bouwen.

Deze activiteiten hebben de connecties tussen VIVES, ISL en HELHA versterkt, wat de module over het algemeen enkel ten goede kan komen. Concreet werkten de studenten aan een mindmap rond kwetsbare jongeren die geïntegreerd kan worden in het digitaal leerplatform rond die problematiek. De bestendiging van de samenwerking blijkt uit het feit dat ook dit academiejaar studenten uit ISL deelnemen aan de internationale week in het studiegebied Sociaal-Agogisch werk. Er werd overeen gekomen om pijnpunten die tijdens de evaluatie van voorbije uitwisselingen naar boven kwamen aan te pakken. Zo werd onderling beslist om tweedejaars in plaats van eerstejaars studenten aan te trekken, die bovendien zelf konden kiezen om al dan niet te participeren en die een beetje Engels spreken. De studenten uit ISL zullen dit jaar ook formeel geëvalueerd worden en in Kortrijk kunnen logeren, wat hun betrokkenheid zal verhogen. 

Share on
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/04/201830/09/2021
Any questions?I'd love to help you!Leen Van der Vorstmail me

Experten van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Leen Van der Vorst via mail