• immigranten.png

Anderstalige nieuwkomers

PWO-project

Sinds enkele jaren kent Europa een verhoogde instroom van vluchtelingen. In 2016 arriveerden meer dan 1.2 miljoen vluchtelingen, waarvan 147,815 in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze instroom brengt grote uitdagingen met zich mee voor de ontvangende samenlevingen vooral op het gebied van onderwijsintegratie en het realiseren van financiële onafhankelijkheid.

Het PWO-project sluit aan bij het driejarige Interreg 2 Seas-project waarbij Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse partners samenwerken om de sociale en economische integratie van vluchtelingen in de partnerregio’s te bevorderen en daarmee sociale uitsluiting van vluchtelingen in ontvangende samenlevingen te verminderen. Door middel van een uniek model van co-creatie wordt samen met vluchtelingen nagedacht over welke problemen zij ervaren en hoe deze kunnen worden aangepakt om de participatie van vluchtelingen in het onderwijs en de economische onafhankelijkheid middels zelfstandig ondernemerschap te verhogen.

Binnen het PWO-project zal vooral worden ingezet op onderwijsintegratie. Vives faciliteert 9 leergemeenschappen in kleuter-, basis-, en secundair onderwijs, waar vanuit dialoog over concrete acties wordt nagedacht om de onderwijskansen van vluchtelingen te maximaliseren. Ook zal er een trainingscursus worden ontwikkeld voor studenten van de lerarenopleiding zodat toekomstige leerkrachten de nodige competenties en expertise meekrijgen om vluchtelingen in het onderwijs beter te ondersteunen.

Share on
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Any questions?I'd love to help you!Leen Van der Vorstmail me

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Leen Van der Vorst via mail