• avontuur-kinds.png

‘Avontuurlijke spelen’ bij kinderen. Is dat allemaal wel verantwoord!?

PWO project / ‘Is dat allemaal wel verantwoord!?’Een praktijkgericht onderzoek naar (het draagvlak voor) ‘avontuurlijke spelen’ bij kinderen

In vergelijking met een aantal decennia terug spelen kinderen vandaag minder vaak buiten, minder vaak zonder toezicht van volwassenen, en is de manier waarop kinderen spelen vaker ‘gestript van risico’s’, waardoor het ‘avontuurlijke’ element eruit verdwijnt.

Dit is zorgwekkend omdat studies het belang van avontuurlijk spelen – met inbegrip van de risico’s die hiermee vasthangen – voor de fysieke, sociale en socio-emotionele ontwikkeling van kinderen benadrukken. De verandering in speelgedrag heeft meerdere oorzaken waaronderveranderingen in de tijdsspanne waarbinnen kinderen kunnen spelen, ruimtelijke veranderingen en veranderingen in het cultureel normatieve klimaat m.b.t. de opvoeding van kinderen.

Ouders spelen hierin een sleutelrol.In tal van Europese landen proberen organisaties die ijveren voor het belang van het (spelende) kindhet ‘tij te keren’, het thema op de agenda te zetten en een omslag te creëren in het denken. In Vlaanderen trekt de speelcoalitie ‘Goe Gespeeld!’ aan de kar. Dit netwerk van organisaties heeftechter nood aan tools om gerichter en effectiever te communiceren met ouders (maar ookbeleidsmakers en andere stakeholders) over het belang van avontuurlijk spelen.

Ons project speelt in op deze vraag en (i) onderzoekt hoe ouders (van kinderen tussen 6 en 12 jaar)in het algemeen kijken naar de verhouding tussen risico’s en voordelen van avontuurlijk spelen en (ii) ontwikkelt instrumenten die in eerste plaats het netwerk ‘Goe Gespeeld’ en in tweede instantie andere stakeholders (lokale overheden, pedagogische opleidingen...) beter helpen communiceren over het belang van avontuurlijk spelen.

Share on
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Any questions?I'd love to help you!Hans Vermeerschmail me

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Hans Vermeersch via mail