postgraduaat voeding en gezondheid

Postgraduaat voeding en gezondheid aan VIVES Zuid

Werk je in de voedingsindustrie? Of heb je een gezonde interesse in voeding en gezondheid terwijl je achtergrond rond voeding op vandaag eerder beperkt is? Deze unieke opleiding bezorgt je de nodige bagage om je weg te vinden in het voedingslandschap.

Where can I study this?
de impact van gezonde voeding op je gezondheid

Het postgraduaat dompelt je onder in de wereld van gezonde voeding. Je leert wat de impact van gezonde voeding is op je gezondheid maar gaat ook nog een stuk verder.

Welke marketingstrategieën worden gebruikt? Mogen we zomaar alles op het etiket plaatsen? Hoe kunnen we kwaliteit linken met gezondheid? Het komt allemaal aan bod.

Deze opleiding geeft je net dat tikkeltje voorsprong om als outsider goed je draai te vinden in de wereld van de voeding(sindustrie).

Postgraduaat voeding en gezondheid studeren

This study in short

Field of study

Study type

Way of study

Amount of credits

Where can I study this?

Startmomenten

Language of education

Contacts for this study

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is opgebouwd uit 5 modules. Elke module is een combinatie van theorie en praktijk.

Volgende modules komen aan bod:

  • Basis voeding
  • Impact van voeding op gezondheid
  • Wetgeving en marketing
  • Kwaliteit en traceerbaarheid
  • Onderzoek en ontwikkeling

Het thema wordt telkens ingeleid met de nodige theoretische achtergrondinformatie. Daarna volgen praktische oefeningen en/of opdrachten. De module onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een link met de praktijk. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met [email protected]

Wat is de doelgroep van deze opleiding?

Het postgraduaat richt zich tot personen met ambitie in de voedingsindustrie die momenteel beschikken over een beperkte achtergrond over het thema voeding, kwaliteit en gezondheid. Ook personen met een gezonde interesse in voeding en gezondheid die niet aan de slag zijn in de voedingsindustrie kunnen het postgraduaat volgen.

Meer bepaald:

Marketeers, sales managers, accountmanagers, datamanagers, HR-medewerkers,…

  1. Werkzaam in de voedingsindustrie
  2. Pas afgestudeerden
  3. Werkzaam in een andere sector met een gezonde interesse in voeding

Wanneer wordt deze opleiding ingericht?

De opleiding wordt een eerste maal ingericht vanaf februari 2022.

De modules ‘Basis voeding’ en ‘Wetgeving en marketing’ starten op 3 februari 2022 en lopen tot 23 juni 2022.

De modules ‘Voeding en gezondheid’ en ‘Kwaliteit en traceerbaarheid’ worden opgestart vanaf 27 september 2022 en lopen tot 20 december 2022.

De module ‘onderzoek en ontwikkeling’ start in februari 2022 en loopt als rode draad doorheen de volledige opleiding (februari – december).

De lessen 'basis voeding' en 'Wetgeving en marketing' vinden plaats op donderdagnamiddag.  

De lessen  'kwaliteit en traceerbaarheid' en 'impact van voeding op gezondheid' vinden plaats op dinsdag.

Er is geen les in schoolvakanties en op feestdagen.

Praktische informatie

De kostprijs bedraagt €2.500 (vrij van btw).

Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 

Als je slaagt voor de 20 studiepunten ontvang je, als houder van een bachelor- of masterdiploma, een postgraduaatsgetuigschrift. Als je niet over een diploma hoger onderwijs beschikt, ontvang je een getuigschrift.

Het is ook mogelijk om voor aparte modules in te schrijven. Per afgelegde module wordt dan een deelnamecertificaat afgeleverd.

De organisatie kan beslissen om de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Ontdek de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden.

Lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht.

Vakken en praktijk

De opleiding is opgebouwd uit 5 modules.
 

In het vak Basis voeding komen volgende thema's aan bod: energie, vetten, eiwitten, koolhydraten, vitaminen, mineralen, spoorelementen, functionele stoffen, flavonoïden en aanbevelingen.

De fysiologie van de voeding, de impact van voeding en  de verschillende welvaartziekten worden besproken in het vak Impact van voeding op gezondheid.

Binnen het opleidingsonderdeel 'kwaliteit en traceerbaarheid' wordt kwaliteit en kwaliteitszorg binnen de voedingsindustrie gesitueerd. De belangrijkste kwaliteitssystemen binnen de voedingsindustrie worden besproken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de wetgeving rond autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid, GMP en HACCP. Daarnaast wordt stilgestaan bij verschillende processingstechnieken en de impact ervan op het eindproduct en ook de functie van verschillende ingrediënten in een voedingsmiddel komt aan bod. 

Het vak 'wetgeving en marketing' omvat 4 grote onderdelen. Binnen het hoofdstuk gezondheidspromotie wordt gestart met het begrippenkader omtrent gezondheidspromotie en het proces van gedragsverandering. Methodieken worden aangereikt om determinanten van gedrag te beïnvloeden. Nudging, een methodiek om menselijk gedrag subtiel te beïnvloeden richting het wenselijke gedrag, wordt diepgaander toegelicht. Afsluitend worden praktische handvaten aangereikt om te communiceren met gezondheidswinst.  In het hoofdstuk wetgeving worden volgende thema's besproken: Inleiding tot de warenwetgeving, etikettering, voedings- en gezondheidsclaims, additieven, novel food en allergenenwetgeving. Het hoofdstuk allergenen leert je meer over voedselallergieën en -intoleranties, allergenenmanagement en allergenendetectiesystemen. Als laatste hoofdstuk komen trends in de voeding aan bod zoals eiwittransitie, korte keten, vergrijzing, ...

De rode draad doorheen de opleiding is 'Onderzoek en Ontwikkeling'. Alle theoretische kennis uit de voorgaande modules wordt aan de hand van opdrachten in de praktijk gebracht. Vraagstukken uit de onderzoekswereld en/of eigen praktijk worden stap voor stap opgelost.

Lessentabel

Een gedetailleerd lesrooster wordt bij aanvang van de opleiding meegegeven.

Lessentabel

De lessen 'basis voeding' en 'wetgeving en marketing' vinden plaats op donderdagnamiddag (februari tot juni 2022).
De lessen 'impact van voeding op gezondheid' en kwaliteit en traceerbaarheid' vinden plaats op dinsdag (september tot december 2022).
De lessen 'onderzoek en ontwikkeling' vinden plaats doorheen het hele traject.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.