VIVES speelt in op tekort aan verpleegkundigen als grootste hogeschool voor verpleegkunde in Vlaanderen

Frank Devos
verpleegkunde38.png

De nood aan verpleegkundigen in Vlaanderen wordt steeds groter, in zoverre dat er zelfs gepensioneerde verpleegkundigen tijdelijk worden teruggeroepen. VIVES speelt daarop in dankzij een voor Vlaanderen unieke opleidingsmethode. VIVES biedt een bacheloropleiding verpleegkunde aan in de campussen Kortrijk, Brugge en Roeselare en is de grootste hogeschool in Vlaanderen voor de opleiding, zowel op bachelor- als graduaatsniveau.

In Vlaanderen wordt het gebrek aan verpleegkundigen steeds groter. Woon- en zorgcentra, organisaties voor thuisverpleegkunde, ziekenhuizen e.a. zorginstellingen kampen met een personeelstekort en daarom is het van uiterst belang dat er in de opleidingen verpleegkunde blijvend wordt geïnvesteerd. De toenemende verantwoordelijkheid en complexiteit die komen kijken bij het beroep van verpleegkundige heeft het noodzakelijk gemaakt om ook in de opleiding veranderingen door te voeren. Daar heeft VIVES de jongste jaren duidelijk op ingespeeld.

VIVES telt dit academiejaar (2019-20) 1303 studenten in de bacheloropleiding en 963 in de graduaatsopleiding, of samen goed voor 2266 verpleegkundestudenten. Voor die graduaatsopleiding wordt samengewerkt met VIVES verpleegkunde Waregem-Tielt, Ic Dien (Roeselare) en Rhizo (Kortrijk-Ieper-Brugge). Zowel voor de bachelors als het graduaat is VIVES de grootste hogeschool van Vlaanderen wat de opleiding verpleegkunde betreft.

Het aantal eerstejaars bachelor groeit ook jaarlijks in VIVES. Dit academiejaar zijn dat er 430. “De toenemende instroom heeft te maken met onze unieke opleidingsmethode”, aldus Nancy Boucquez, studiegebieddirecteur verpleegkunde en vroedkunde van VIVES. “We hebben onze opleiding volledig afgestemd op de zorgmaatschappij van morgen, dus ook op de toename van de thuisverpleegkunde. Dat gebeurt via onze interdisciplinaire projecten in de thuissituatie of zogenaamde Livelabs.”

“Daarnaast focussen we op patiëntenparticipatie. Door patiënten/zorgvragers en hun mantelzorgers nauw te betrekken bij de opleiding, wordt het verpleegkunde onderwijs levendig en recht uit het leven gegrepen. We zetten bovendien in op ver doorgedreven simulatieonderwijs. Onze afgestudeerden krijgen op die manier een opleiding die maximaal is afgestemd op het werkveld, wat hen meteen inzetbaar maakt.”

“We stimuleren verder ook de ondernemingszin van onze studenten. In hun stage kunnen ze samen met het ziekenhuis en andere zorginstellingen projecten uitwerken gericht op de noden van de stageplaats. Dat maakt dat onze studenten zeer gegeerd zijn door onze stageplaatsen. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat onze studenten maximaal zijn voorbereid op het werkveld en graag kiezen voor VIVES”.

Share on