VIVES pakt uit met nieuwe onderwijsvorm: ruim 500 studenten ondersteunen eerstelijnszorg in acht West-Vlaamse steden en gemeenten

Frank Devos
seniorenzorg2.png

VIVES organiseert op maandag 23 september 2019 het kick-off evenement van het gloednieuwe LiveLab. Dit LiveLab wordt een overkoepelende organisatie voor de 537 studenten van zes verschillende studiegebieden die dit academiejaar de Vlaamse eerstelijnszorg ondersteunen. Acht Vlaamse steden en gemeenten zetten zich in voor het project. Het gaat om Beernem, Blankenberge, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Oostkamp, Roeselare en Wervik. Op 23 september 2019 om 18u vindt hierover een persmoment plaats, gevolgd door een panelgesprek met experts gemodereerd door VRT-presentator Wim De Vilder, in VIVES Kortrijk.

Het LiveLab creëert ontmoetingen tussen studenten van verschillende opleidingen en de inwoners van de acht Vlaamse steden en gemeenten. Studenten van de opleidingen audiologie, ergotherapie, logopedie, sociaal-agogisch werk, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde en zorgtechnologie vormen, samen met een docent of zorgprofessional, interdisciplinaire zorgteams.

Deze zorgteams gaan dit academiejaar bij 96 gezinnen verschillende malen op bezoek om hen te helpen met mogelijke zorgvragen. Zo spelen de teams een complementaire rol in de eerstelijnsgezondheidszorg. Beernem, Blankenberge, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Oostkamp, Roeselare en Wervik werken samen met Hogeschool VIVES om van het LiveLab een vaste waarde te maken in hun stad of gemeente en zo in te spelen op de noden van hun inwoners en de eerstelijnszorg.

Hervormingen

Vlaanderen staat door de hervormingen van de eerstelijnszorg voor enkele grote uitdagingen en de Vlaamse overheid ziet internationale samenwerking hier als een speerpunt. Het LiveLab speelt in op deze nieuwe uitdagingen door het interprofessioneel opleiden van studenten binnen de hogeschool. Samen met de studenten en de betrokken organisaties uit de acht steden en gemeenten biedt het LiveLab immers een complementaire zorg aan in de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen.

Het LiveLab creëert een volledig nieuwe leersituatie en benadrukt het belang van interprofessionele samenwerking tussen de opleiding en het werkveld. In geen enkel ander project wordt deze vergaande samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen gevraagd in een real-life situatie. Deze nieuwe onderwijsvorm vraagt van de studenten een grote verantwoordelijkheid en interprofessionele samenwerking die ze later in het werkveld opnieuw kunnen gebruiken.  

Pilootproject Houthulst

Het pilootproject van het LiveLab, Agora-I in Houthulst, vond plaats van september tot december 2018. Zeven studententeams, begeleid door een docent of zorgprofessional, gingen langs bij inwoners van de gemeente Houthulst om hen vanuit de expertise van verschillende opleidingen te ondersteunen met mogelijke zorgvragen. De studententeams gingen samen met de inwoners in overleg om hen te ondersteunen in hun specifieke thuissituatie. 

Het succes van dit pilootproject zorgde voor het ontstaan van het LiveLab. Verschillende steden en gemeenten willen aan gelijkaardige projecten meewerken en hun eerstelijnszorg aanvullen met deze interprofessionele studententeams. Dit jaar gaan de teams niet enkel langs ouderen, maar ook bij jonge gezinnen. Hiervoor worden de teams aangevuld met studenten vroedkunde. Met behulp van de opleidingen in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie wil men ook inzetten op het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën en producten die het leven de bevolking en de zorgprofessionals in het werkveld kan verbeteren. 

Share on